Apps trên web chỉ nên phục vụ mục đích dùng thử, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả
Cố gắng tìm kiếm trước, nếu có thắc mắc post lên Group ML&ĐB, AE trong đây sẵn sàng hỗ trợ

All posts in: BEST APP

Menu này tổng hợp các Apps mà Maclife cho là hay hoặc tương đối phổ biến trên Mac để AE tham khảo