Apps trên web chỉ nên phục vụ mục đích dùng thử, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả
Cố gắng tìm kiếm trước, nếu có thắc mắc post lên Group ML&ĐB, AE trong đây sẵn sàng hỗ trợ

All posts in: Native M1

Menu này lọc các App chạy Native trên Mac dùng chip Apple Silicon (M1)