Oneway macone

35 Optical Flare Brushes – 35 brush ánh sáng đẹp

03/09/2019
DESIGN ASSET
1 1

35 Optical Flare Brushes – Graphicriver 5553256 – là bộ sưu tập 35 nét cọ ánh sáng dành cho Photoshop.

Thông tin cơ bản:

  • abr (Photoshop Brush File)
  • abr (Photoshop CS6 Brush File)
  • png (35 Source Files, 4000×4000 Pixel, 300dpi, transparent)
  • pdf (Tutorial: How to install photoshop brushes
  • Chi tiết xem tại đây

35_Optical_Flare_Brushes

www.fshare.vn/file/R6BPFR8L147C

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here