Maclife.io - Trang rút gọn link dành cho ae MacLife
Đăng nhập | Đăng Ký
Trim ngắn sẽ không rút gọn được link

Maclife.io

Maclife.io - Trang rút gọn link dành cho ae MacLife

109,226

Lượt Click Tổng lượt click từ trước đến nay.

2,676

Tổng URL Tổng số url rút gọn trên hệ thống.

0

Url mới hôm nay Số lượng url tạo mới ngày hôm nay

Trọn đời

Miễn phí Dịch vụ rút gọn miễn phí cho đến khi die server 😢

Tất cả các tính năng Maclife.io có

Hoàn toàn Miễn Phí

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ miễn phí cho đến khi thu phí. Hoặc là sẽ miễn phí cho đến khi bị vợ tịch thu quỹ đen.

Bảo mật link rút gọn

Không như các trang rút gọn link khác, link rút gọn của bạn trên Maclife.io được bảo mật, hoàn toàn ẩn danh trên các công cụ tìm kiếm

Mật khẩu bảo vệ

Giờ đây, bạn có thể đặt mật khẩu để bảo vệ link rút gọn, hoặc đặt thời gian hết hạn cho link của mình. Mọi thứ vô cùng dễ dàng để bắt đầu.

Tùy chỉnh link rút gọn

Tùy chỉnh link rút gọn với mọi thứ: Rút gọn link Website, rút ngắn link Landing page, rút gọn link Facebook, rút gọn link Youtube, rút gọn link Affiliate...