Apps tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉ nên phục vụ mục đích dùng thử, nếu tốt, hãy mua bản quyền.
Cố gắng tìm kiếm trước, nếu có thắc mắc post lên Group ML&ĐB, AE trong đây sẵn sàng hỗ trợ

All posts in: BEST APP

Menu này tổng hợp các Apps mà Maclife cho là hay hoặc tương đối phổ biến trên Mac để AE tham khảo