Goka macone

500+ Photoshop Action Bundle for Photographers – Bộ sưu tập khủng hơn 500 Action từ Creativemarket

28/10/2019
Action & Presets
0 0

Bộ sưu tập hơn 500 Action từ Creativemarket.

Chi tiết hơn xem tại link sau: creativemarket.com/SparkleStock/98429-90-OFF-500-Action-Bundle

 Link chi tiết các Action có trong bộ này

Nhấn để xem chi tiết

41 PREMIUM PHOTOSHOP ACTION SETS (OVER 500 ACTIONS TOTAL!):

New: Architecture Sketches – crmrkt.com/Xk8dpW

New: Inception – crmrkt.com/GPrA5W

New: Ultimate Vibrance – crmrkt.com/P6dRWR

New: Frequency Separation – crmrkt.com/EkrArd

New: Text Highlighter Pro – crmrkt.com/B9kMg0

New: Orange and Teal Pro – crmrkt.com/ekArW

New: Ultimate Dehaze Pro – crmrkt.com/GmeV4

New: Yashica EZ F521 Pro – crmrkt.com/bQJGJ

New: Random Film Generator – crmrkt.com/Rk3X4

New: Star Filters Pro – crmrkt.com/rpM9e

New: XPro – 20 Cross Processing Effects – crmrkt.com/P6O8q

New: Duotone Double Exposures – crtv.mk/c0bFr

New: Lens – 20 Vibrant Effects – crtv.mk/y9Cm

New: 12 Matte Pastel Photoshop Actions (Photoshop CS5 or Newer) – crtv.mk/z6iA

New: Bokeh Bomb Creation Kit – crtv.mk/a0SHX

New: 7 Super Smoke Effects – crtv.mk/c0RWk

New: Retro Photo Kit – crtv.mk/d0IR2

New: Pastel Colors – crtv.mk/q0Lu3

New: Double Exposure Kit – crtv.mk/q00gi

✔ Skin – 25 Retouching Actions – crtv.mk/txlY

✔ Premium Looks – 20 Photoshop Actions – crtv.mk/cxkk

✔ Premium Looks PS Actions (Vol. 2) – crtv.mk/j00pZ

✔ 8 Watercolor + Acrylic Painting FX – crtv.mk/qxfb

✔ 10 Glitch Art Photoshop Actions (Photoshop CS6 or CC) – crtv.mk/h00rs

✔ Real Estate Photo Retoucher (Photoshop CS4 or Newer) – crtv.mk/pzK6

✔ 31 Pro Matte Film Actions – crtv.mk/ez1r

✔ Night to Twilight Photoshop Actions – crtv.mk/j00pa

✔ 14 Landscape Retouching Actions (Photoshop CS6 or Newer) – crtv.mk/g00YW

✔ 12 Beautiful Wedding Effects – crtv.mk/j00pb

✔ Ghost Photo Creator (Photoshop CS6 or Newer) – crtv.mk/qzyC

✔ Plexiglass – 15 Abstract Effects – crtv.mk/h00rt

✔ 10 Special FX for Photos – crtv.mk/azdO

✔ Instant Vidster – 13 Instagram FX – crtv.mk/bzi0

✔ Lomocam: 58 RetroFX and Frames Actions (Photoshop CS5.5 or Newer) – crtv.mk/h00ru

✔ 33 Tone Mapping and DRI Actions – crtv.mk/iz96

✔ 19 Cinematic FX for Photoshop – crtv.mk/fz8F

✔ 75 Ultra Faded Light Leaks Actions – crtv.mk/dzfG

✔ Faded Films – 72 Film and Retro Effect – crtv.mk/g00YX

✔ Silver – 28 Real Black and White Film Emulations – crtv.mk/qzyD

✔ Prestalgia – 25 Retro Light Leak FX – crtv.mk/gyXC

✔ Instant Hipster – 24 Instagram FX – crtv.mk/exvK

Tương thích:

  • All are compatible with Photoshop CC (Including Photoshop CC 2014 and 2015).
  • Most actions are compatible with Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, and CC.
  • XPro, Lens, Matte Pastels, Retro Photo Kit, Pastel Colors, Double Exposure Kit, Skin, and Instant Hipster are compatible with Photoshop Elements 11 and newer.
  • Works on both Mac and Windows.

500 Photoshop Action Bundle for Photographers

www.fshare.vn/file/ZO7OI9F3TPSM

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x