Oneway macone

AudioJungle 10-2019 – AudioJungle được cập nhật tháng 10-2019

02/11/2019
DESIGN ASSET
2 1

Bộ âm thanh của Audio Jungle tổng hợp tháng 10-2019

 1. AudioJungle – Upbeat & Groovy Funk Big Beat 3764541
 2. AudioJungle – Uplifting Positive Corporate Technology 20751354
 3. AudioJungle – Upbeat Fun Commercial and Vlog 17792720
 4. AudioJungle – Groovy Halloween 9066911
 5. AudioJungle – Corporate 11257481
 6. AudioJungle – Upbeat Fun Piano Blues 240405
 7. AudioJungle – Upbeat Happy Rock with Whistle & Heys 11643704
 8. AudioJungle – Quirky Mambo 3178652
 9. AudioJungle – Gentle Soothing Acoustic 2405292
 10. AudioJungle – Uplifting Feel Good Groove 1313441
 11. AudioJungle – Thoughtful Ambient Determination 4024776
 12. AudioJungle – Powerful Indie Rock Stomp & Clap 22703350
 13. AudioJungle – Retro Halloween 12929439
 14. AudioJungle – Scary 3187852
 15. AudioJungle – Latin Comedy 10477714
 16. AudioJungle – Lovely Piano Waltz 5343455
 17. AudioJungle – Sexy Cool 4793180
 18. AudioJungle – The Oo-Ah-Oo Song 3993500
 19. AudioJungle – Motivational & Inspiring Indie Adventure 22278087
 20. AudioJungle – Peaceful Ambient 3881570
 21. AudioJungle – Gentle Acoustic 6926454
 22. AudioJungle – Uplifting Inspiring Corporate Outlook 21303644
 23. AudioJungle – Uplifting Motivational Corporate Background 3753938
 24. AudioJungle – Explore & Discover 22454703
 25. AudioJungle – Indie Road Trip 17775294
 26. AudioJungle – Science Fiction Movie Trailer 4882411
 27. AudioJungle – Wild Heart 10472192
 28. AudioJungle – Looking for Adventure 19920650
 29. AudioJungle – Upbeat & Exciting Hipster Music 20975717
 30. AudioJungle – My Travel & Tourism Adventure 19396255
 31. AudioJungle – Love Song 16732202
 32. AudioJungle – A Little On The Wild Side 2283292
 33. AudioJungle – Epic Film & Movie Trailer 19287507
 34. AudioJungle – Energetic Uplifting Pop 22444212
 35. AudioJungle – Feel Good Acoustic 19744851
 36. AudioJungle – Inspirational Corporate 15259450
 37. AudioJungle – Percussive Energetic Upbeat Drums 19805389
 38. AudioJungle – Subtle Ambient Background 22329377
 39. AudioJungle – Fashion House 21257454
 40. AudioJungle – Happy Piano 13130444
 41. AudioJungle – Magical 22448672
 42. AudioJungle – Light Inspiration 13118918
 43. AudioJungle – Synthwave 23161028
 44. AudioJungle – Bright and Exciting 13873439
 45. AudioJungle – Energetic Indie Rock & Upbeat Fun 15654473
 46. AudioJungle – Inspiring Explainer Background 22420750
 47. AudioJungle – Ambient Technology Background 15462545
 48. AudioJungle – Reach For The Stars 11009999
 49. AudioJungle – Opener 23144022
 50. AudioJungle – Hip-Hop 22278561
 51. AudioJungle – Future Bass 23469899
 52. AudioJungle – Cute Ukulele 15244100
 53. AudioJungle – Upbeat Corporate Inspiration 22627551
 54. AudioJungle – Sad Piano 19455257
 55. AudioJungle – Gritty Powerful Rock 19810472
 56. AudioJungle – Epic Trailer 15334313
 57. AudioJungle – Emotional and Inspiring 22239620
 58. AudioJungle – Optimistic 13113724
 59. AudioJungle – Subtle Ambient 24746684
 60. AudioJungle – Soft Piano 12016318
 61. AudioJungle – Cinematic Action Trailer 17688781

AudioJungle 10-2019 [Link Folder Fshare]

www.fshare.vn/folder/HPUTE59N7PRE

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x