Goka macone

Beauty Skin Retouching – Action chuyên chỉnh da

13/05/2020
Action & Presets
0 1

Action chuyên dụng chuyên chỉnh màu da, làm mịn da một cách chuyên nghiệp nhất, sau khi chạy Action, bạn chỉ việc dùng Brush tô màu trắng lên phần mà bạn muốn áp dụng Action. Xem video dưới đây để hiểu rõ hơn

Beauty Skin Retouching PS Action

www.fshare.vn/file/95R2QB37FAU8

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here