Oneway macone

Cities Skylines – Game mô phỏng xây dựng thành phố hiện đại

22/10/2023
FEATURED GAMES
5 3

Cities: Skylines tập trung vào việc mô phỏng xây dựng thành phố thông qua quy hoạch đô thị. Người chơi điều khiển việc phân vùng, vị trí đường xá, thuế má, dịch vụ công và giao thông công cộng của khu vực. Lối chơi của game theo hướng kết thúc mở

Natural Disasters will include:

Deep, Impactful Gameplay: Keep your city going through the devastation of several possible doomsday scenarios, from towering infernos to the day the sky exploded. Natural Disasters includes Earthquakes, Thunderstorms, Tsunamis, Forest Fires, Tornadoes, Sinkholes and Meteors

Cities Skylines

CitiesSkylines

Minimum System Requirements:

  • Processor: Intel Core 2 Duo, 3.0GHz / AMD Athlon 64 X2 6400+, 3.2GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: nVIDIA GeForce GTX 260, 512 MB / ATI Radeon HD 5670, 512 MB

 

Cities Skylines – Natural Disasters 1.6.0

www.fshare.vn/file/DB8VIL5NLRRA

Cities.Skylines.v1.11.0-f3.Incl.DLC (cập nhật 2019)

www.fshare.vn/file/W2C9131MRR7D

Cities.Skylines.v1.13.0-f8.Incl.DLC (cập nhật 2020)

www.fshare.vn/file/TOO31NXHD2X9

Cities.Skylines.v1.13.1f1.Incl.DLC

www.fshare.vn/file/5OPB7OMQMN49

Cities.Skylines.v1.16.0-f3.Incl.DLC

www.fshare.vn/file/VZ5E9VE3X7XR

Cities.Skylines.v1.17.1-f4.Incl.DLC

www.fshare.vn/file/1H1FTHR4WYU4

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
  • chạy trên m1 bị lỗi ạ

    Phương 12/11/2021 3:51 Chiều Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here