Goka macone

ClickCharts Professional – Ứng dụng vẽ sơ đồ tư duy trực quan, dễ sử dụng

10/09/2023
BEST APP
5 2

ClickCharts Professional giúp bạn dễ dàng tạo bản trình bày sơ đồ tư duy trực quan về một quy trình, tổ chức, bản đồ tư duy hoặc sơ đồ khác, giúp bạn trình bay một quy trình phức tạp và chi tiết cao trở nên dễ hiểu hơn.

Flowchart Making Features

 • Includes more than 40 chart templates to get you started
 • Choose from a variety of symbols and line connector styles
 • Create UML (Unified Modeling Language) standard visual modeling diagrams
 • Edit and customize fonts, colors, fills and strokes
 • Simple editing functions include copy, paste, undo and more
 • Create and print large diagrams utilizing seamless sheet overlapping
 • Open and edit multiple charts and diagrams simultaneously
 • Detail control for artistic styles for filling and lining
 • Export flow charts as JPG, GIF, PNG or other image file formats to share or use in other applications. View all file formats
 • Auto-connect lets you easily indicate relationships

You can export a ClickCharts file to the following formats:

 • Adobe Photoshop Document (*.psd)
 • Avid TARGA (*.tga)
 • Graphics Interchange Format (*.gif)
 • JPEG 2000 (*.jp2)
 • Joint Photographic Experts Group (*.jpg;*.jpeg)
 • Microsoft Bitmap (*.bmp)
 • Personal Computer Exchange (*.pcx)
 • Portable Anymap (*.pnm;*.pbm;*.pgm;*.ppm)
 • Portable Network Graphics (*.png)
 • Progressive Graphics File (*.pgf)
 • PDF File (*.pdf)
 • Sun Raster (*.ras)
 • Tagged Image File Format (*.tif;*.tiff)
 • Wireless Bitmap (*.wbmp)

Trang chủ: www.nchsoftware.com/chart/index.html

ClickCharts_8.34

www.fshare.vn/file/V5PTTE9RTJWP

ClickCharts v8.53

www.fshare.vn/file/YCG2LIHOP9SY

Các bản cũ hơn

Nhấn vào đây để xem chi tiết

ClickCharts.Professional.v5.61

www.fshare.vn/file/VHJXVAKNDKF7

ClickCharts.Professional.v6.12

www.fshare.vn/file/IWSWYV5UKYVA

ClickCharts.Professional.6.17

www.fshare.vn/file/YO9YSTFEI1B8

ClickCharts.Professional_v6.34

www.fshare.vn/file/FVVHIS8GASTK

ClickCharts_Diagram_Pro_Edition_6.45

www.fshare.vn/file/FJ3I3LIGHS7E

ClickCharts_Diagram_Pro_Edition_6.62

www.fshare.vn/file/FEDHY7S4VVGB

ClickCharts_6.70

www.fshare.vn/file/SR7GEDCDH4VP

ClickCharts_6.83

www.fshare.vn/file/7WNA7S7CRMID

ClickCharts.Professional.6.93

www.fshare.vn/file/M7WL29SWVHIR

ClickCharts_8.07

www.fshare.vn/file/YSVRX15CZQFN

ClickCharts_8.20

www.fshare.vn/file/TMDOZQHTEAXL

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here