Goka macone

Commandos 2 – HD Remaster – Game chiến lược kinh điển

19/07/2022
MAC GAMES
3 0

Commandos 2 là sự kết hợp tài tình giữa thể loại chiến lược thời gian thực và chiến thuật lén lút mà bạn sẽ dễ dàng nhận ra trong những năm 2001 hay từ một số tựa game hiện đại được truyền cảm hứng như Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Release Date: 24 Jan, 2020 Link

Tương thích:  macOS 11.2 trở lên

Commandos.2.HD.v1.13.009

www.fshare.vn/file/RFLDRGPXACJH

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
  • Bản bị lỗi, kẹt ở traning camp 1, nhân vật không di chuyển. có vẻ là lỗi game

    Duy 25/11/2022 4:13 Chiều Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here