Goka macone

Double Exposure Customizer Pro – Action hiệu ứng Double Exposure dành cho Photoshop

05/08/2019
Action & Presets
1 0

Action tạo hiệu ứng Double Exposure dành cho Photoshop – Graphicriver – 24137651

Xem chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết:

  • Tương thích: Adobe Photoshop CC, CC 2014, CC 2015, CC 2015.5, CC 2017, CC 2018 & CC 2019
  • File: Actions (ATN)
  • Có hướng dẫn đính kèm trong file tải về

Double_Exposure_Customizer_Pro_Photoshop

www.fshare.vn/file/9G8GBWEYESHT

 

Hướng dẫn chi tiết sử dụng Action tại đây: Hướng dẫn sử dụng Action trên Photoshop mac

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here