Goka macone

Dropzone 4 – Tiện ích giúp sử dụng Mac nhanh hơn, dễ dàng hơn

21/09/2023
BEST APP
18 3

DropZone một công cụ hiệu quả cho Mac giúp máy mac của bạn nhanh hơn và dễ dàng hơn trong việc di chuyển và sao chép các tập tin, khởi chạy ứng dụng, tải lên nhiều dịch vụ khác nhau, và nhiều hơn nữa.

Một số tính năng:

 • Open applications, move and copy files faster than ever before.
 • Share with Twitter, Flickr, Facebook or Messages
 • Shorten URLs quickly using the newly added Goo.gl shortener. Just select a URL to shorten and press CtrlOptionCmdS and the shortened URL is automatically copied to the clipboard.
 • AirDrop integration lets you drop files or folders from any app and share them with your other Macs over the network.
 • Imgur integration lets you share images fast and get a link for pasting. It even allows you to drop multiple images to create an Imgur album. You can use it with or without an Imgur account and it comes setup and ready to go.
 • Upload via FTP and Amazon S3.
 • Download and install add-on actions that let you upload to services like Google Drive, YouTube and many others.
 • Notification Center notifications let you know when your actions finish.
 • Powerful multi-tasking engine allows you to run multiple tasks at once and track the progress of each one through the in-grid task status area.
 • See how tasks are progressing at a glance in the animated menu item.
 • Reorder your actions quickly via drag and drop.
 • Launch Dropzone actions with the newly added keyboard shortcuts feature
 • Add applications, folders or actions to your grid easily by dragging and dropping them on the Add to Grid area.
 • Develop your own actions using the updated and massively improved Ruby or Python API

Dropzone_4_4.7.3

www.fshare.vn/file/A97YWF3VUDYJ

Dropzone_4_4.7.4

www.fshare.vn/file/Q9U62FSD7M96

Các bản cũ hơn

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Dropzone 3 v3.5.4

www.fshare.vn/file/LT4TIQYBDP46

Dropzone_4_Pro_4.0.0

www.fshare.vn/file/POYID1QFMLVB

Dropzone_4_4.0.1.

www.fshare.vn/file/V4OSPW3FKBKN

Dropzone_4_4.0.2

www.fshare.vn/file/EB4ECA5IXT2K

Dropzone_4_4.0.3

www.fshare.vn/file/9SX3D9WJOKHE

Dropzone_4_4.0.4

www.fshare.vn/file/WYSTIQYA97YZ

Dropzone_4_4.0.6

www.fshare.vn/file/NXF1NU1CDI8A

Dropzone_4_4.0.7

www.fshare.vn/file/ZCIBO7PNWAFY

Dropzone_4_4.1.4

www.fshare.vn/file/8S3OXDRFJ4R6

Dropzone_4_4.1.5.

www.fshare.vn/file/E8PLKRUPRFIY

Dropzone_4_4.1.6

www.fshare.vn/file/OLM26E9RSHQX

Dropzone_4_4.1.7

www.fshare.vn/file/9PGXZWAEX7VK

Dropzone_4_4.1.8

www.fshare.vn/file/CLPI3PXCMTXX

Dropzone_4_4.1.9

www.fshare.vn/file/M95LEW4K9CKK

Dropzone_4_4.2.0

www.fshare.vn/file/A1YKOFUOLN8U

Dropzone_4_4.2.1

www.fshare.vn/file/35664SBYN21N

Dropzone_4_v4.2.2

www.fshare.vn/file/XM22X7WPJDUY

Dropzone_4_4.2.3

www.fshare.vn/file/AF1LM12UUHIT

Dropzone_4_4.2.4

www.fshare.vn/file/1YHCV84NPA23

Dropzone_Pro_4_4.2.5

www.fshare.vn/file/DYIE7KWM25CY

Dropzone_4_4.2.6

www.fshare.vn/file/HGLAG2P5CWCQ

Dropzone_4_4_2_7

www.fshare.vn/file/RX5LDREGTGJ3

Dropzone_4_4.2.8

www.fshare.vn/file/V5OSORJ4MLSY

Dropzone_4_4_2_9

www.fshare.vn/file/HARNQHVPMOB9

www.fshare.vn/file/3YABCLM3B2ZN

Dropzone_4_4.4.0

www.fshare.vn/file/QAZTVOH5ZA6N

Dropzone_v4.4.1

www.fshare.vn/file/WSZ9132QC5FG

Dropzone_4_4.4.2

www.fshare.vn/file/1DKE1P8PKIKY

Dropzone_4_4.4.4

www.fshare.vn/file/VXRQ7F9RSEA1

Dropzone_4_4.4.5

www.fshare.vn/file/3GPW5R3TOLPJ

Dropzone_4_4.4.6

www.fshare.vn/file/ZBDMQKDSNN1X

Dropzone_4_4.4.7

www.fshare.vn/file/BZO9UAKRSGMI

Dropzone_4_4.5.0

www.fshare.vn/file/LXLWGC32SJ3I

Dropzone_4_4.5.1

www.fshare.vn/file/DLLXLXO9YRQ3

Dropzone_4 _Pro_4.5.2

www.fshare.vn/file/OQGR6CXDQEFN

Dropzone_4_4.5.4

www.fshare.vn/file/9LWGBVAH9LYR

Dropzone_4_4.5.5

www.fshare.vn/file/I3J9CP9VE3X7

Dropzone_4_4.5.6

www.fshare.vn/file/EUR3RB1XDP6H

Dropzone_4_4.5.7

www.fshare.vn/file/JYZQI2I2HZ8V

Dropzone_4_4.5.8

www.fshare.vn/file/QRD9YRNN49OC

Dropzone_4_4.5.9

www.fshare.vn/file/O6GGPW4MG7AM

Dropzone_4_4.6.0

www.fshare.vn/file/7FAXIGIXU5Y3

Dropzone_4_4_6_1

www.fshare.vn/file/BBA7UGDB5IUJ

Dropzone_4_4.6.7

www.fshare.vn/file/GWWKVGD5D355

Dropzone_4_4.6.8

www.fshare.vn/file/WM3AU8BLRQ6E

Dropzone_4_4.6.9

www.fshare.vn/file/5Y38OFRC6K2A

Dropzone_4_4.7.1

www.fshare.vn/file/7Z38KVIL6S69

Dropzone_4_4.7.2

www.fshare.vn/file/VXPI61B8YV9B

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
 • bản này không thể thêm More Action ạ?

  nguyen pham 18/06/2022 4:29 Chiều Trả lời
 • Nếu được thì bạn có thể update Dropzone cho M1 không? Mình cảm ơn nhiều.

  Hieu Do 01/09/2021 9:38 Sáng Trả lời
  • nó vẫn chạy trên M1, chỉ là ko native thôi

   maclife 01/09/2021 10:10 Sáng Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here