Oneway macone

EdgeView – Trình xem ảnh gọn nhẹ trên Mac

17/02/2024
MAC APPLICATION
11 0

EdgeView 3 là trình xem ảnh nhanh và nhẹ trên Mac, nó có thể mở các tệp hình ảnh khác nhau như JPEG, PNG, TIFF, BMP và tệp RAW của DSLR, EPS và PDF, AI (Adobe Illustrator). Có thể mở trực tiếp các file hình ảnh trong file nén mà không cần giải nén.

Người dùng có thể mở tệp, đổi tên tệp, xóa tệp từ trình duyệt file của EdgeView. Cũng có thể truy cập vào ổ cứng mạng qua giao thức SMB / AFP / FTP. Người dùng có thể điều hướng hình ảnh nhanh chóng bằng cách sử dụng phím tắt, con lăn chuột, cử chỉ bàn di chuột. EdgeVew hiển thị thông tin EXIF, phát ảnh động GIF / PNG / WebP mượt mà.

Xem thêm tính năng

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Features

 • Rewrote full code as Swift for improve performance.
 • Support m1 CPU Mac.
 • Has easy UI, can control main function at Sidebar.
 • Support English/Korean/Japanese/Chinese(Simplified).

Image Viewer

 • Supporting image files such as JPG, GIF, BMP, PSD, TIFF, RAW, WEBP and PDF, EPS, AI(Adobe Illustrator), OpenEXR, HDR, TGA.
 • Can play animation GIF/PNG/WebP. User can control animation with floating animation controller.
 • Dispaly internal image(or frame) of animation GIF/PNG/WebP or HEIC that has multiple internal image.
 • Can read and show images of major archive formats (such as ZIP, RAR, CBZ, CBR, 7-zip) without extraction. Of course, can open ZIP file that 4GB over.
 • Can read encrypted archive file.
 • Can read archive file in archive file recursively
 • Improved draw speed by rebuilt image cache system and drawing engine.
 • Draw images as high quality.
 • Provide suitable functions for comic reading such as ‘Two-Page Spread’, ‘Continuous Scroll mode’, ‘Right to Left’, etc.
 • Provide multiple navigation functions like as ‘Move’, ‘Skip’, ‘Shift’, etc.
 • User can navigate images and check whole thumbnails at Thumbnailsbar.
 • User can navigate images by using keyboard shortcut, mouse wheel, trackpad gesture.
 • Can rotate and flip images. Orientation will be saved to history.
 • User can select part of images, and copy it or save as file.
 • Can zoom in/out image freely.
 • Built-in loupe function to make it easier to magnify part of image.
 • Show histogram.
 • Show neighbor files list. And can open neighbor file.
 • Support history feature for saving and restoring last status of file.
 • Can reopen file or remove history at history list.
 • Can rate image files.

File Browser

 • Built-in file browser can show and open files from local drive or AFP/SMB/FTP network drive.
 • Can display files as lists or icon.
 • Show images in folder/archive file at preview panel.
 • Generate thumbnails of archive files and folders.
 • Support powerful search feature.
 • Show category and writer information.
 • User can sort files by various options, and can delete or rename files.
 • Can rate files or folders.

Others

 • Support customizing feature. Also user can change shortcuts.
 • Built-in Quick Look Extension generate thumbnails and preview of archive files at Finder.

Tương thích: macOS 11.1 trở lên.

EdgeView_4_3_9

www.fshare.vn/file/HFGORLBKNA7U

EdgeView_4.4.1

www.fshare.vn/file/PUWNDJE3VZ1T

EdgeView_4.4.2

www.fshare.vn/file/D468E1O48JQR

EdgeView_4.4.6

www.fshare.vn/file/3AT1CFUMEUS5

EdgeView_4.4.7

www.fshare.vn/file/FC9WIK15C2ZH

EdgeView_4.3.9

www.fshare.vn/file/F3X5K72FOTSA

EdgeView_4.5.0

www.fshare.vn/file/579EX82DDGX2

Các bản cũ hơn:

Nhấn vào đây để xem chi tiết

EdgeView_3.1.7

www.fshare.vn/file/Q1NU2FQ554SD

EdgeView_3.2.0

www.fshare.vn/file/74Q2RHR3X6PS

EdgeView_3.2.2

www.fshare.vn/file/9AG53P2TQX96

EdgeView 3.2.3

www.fshare.vn/file/XN3AVAJKZYLS

EdgeView 3.2.4

www.fshare.vn/file/4MG7DXETPSK7

EdgeView_3.2.6

www.fshare.vn/file/YU4NQFMMZSR8

EdgeView 3.2.8

www.fshare.vn/file/WT65XZV7Z7NH

EdgeView 3.2.9

www.fshare.vn/file/PTS9JQQBYN5H

EdgeView_3.3.0

www.fshare.vn/file/FOV3J6Z6K4J4

EdgeView_3.3.1

www.fshare.vn/file/CXEX829XMZV3

EdgeView_3.3.5

www.fshare.vn/file/8OI61DKE1P6I

EdgeView 3.3.6

www.fshare.vn/file/ONXHAPHZ7S5Z

EdgeView 3.3.7

www.fshare.vn/file/4NO8RVUE57CS

EdgeView_3.3.8

www.fshare.vn/file/3568CPB7PO32

EdgeView 3.3.9

www.fshare.vn/file/C927JT8E2RHS

EdgeView 3.4.0

www.fshare.vn/file/ONWCP7NDLM4E

EdgeView_3.4.1

www.fshare.vn/file/BQHXZU3KCN21

EdgeView_3.4.3

www.fshare.vn/file/G53P2VZ48JPO

EdgeView_3.4.4

www.fshare.vn/file/5GLCO32RDDEM

EdgeView 3.4.6

www.fshare.vn/file/8NBCGY92AXLY

EdgeView_3.4.7

www.fshare.vn/file/XDP6GGNMVCPB

EdgeView_3.4.8

www.fshare.vn/file/9HEB4C1XADRF

EdgeView_3.5.3

www.fshare.vn/file/9QRBYLU76Z9X

EdgeView_3.5.5

www.fshare.vn/file/SUM96QZH63LK

EdgeView_3.6.0

www.fshare.vn/file/TONZPA11TR2P

EdgeView 3.6.1

www.fshare.vn/file/B4EC8UAKRTL6

EdgeView_3.6.4

www.fshare.vn/file/ALVCSQYFUT9I

EdgeView_3.6.5

www.fshare.vn/file/11QC8WINESGO

EdgeView_3.6.6

www.fshare.vn/file/PO1RIZ5HORGP

EdgeView 3.6.7

www.fshare.vn/file/NBEOYKN94HVL

EdgeView 3.7.0

www.fshare.vn/file/OP6FC5HNKKVI

EdgeView_3.7.5

www.fshare.vn/file/BU3J74OTVKWM

EdgeView_3.8.0

www.fshare.vn/file/K7YYOA4HPUWN

EdgeView_3_8_1

www.fshare.vn/file/1V5Q2TMDQ9T5

EdgeView 3.8.2

www.fshare.vn/file/3C8S1JBMYN6J

EdgeView 3.8.3

www.fshare.vn/file/5VOH63OUZ4D7

EdgeView_3.8.4

www.fshare.vn/file/B6NG3RD9VF55

EdgeView_3.8.5

www.fshare.vn/file/2GR9N912YG1K

EdgeView 3.8.6

www.fshare.vn/file/4565XYTWSX5K

EdgeView_3.8.7

www.fshare.vn/file/XXKT4VPP6E7J

EdgeView 3.8.8

www.fshare.vn/file/94KAFX95NJIP

EdgeView_3.9.0

www.fshare.vn/file/QOUZ5GLEVZ35

EdgeView_3.9.2

www.fshare.vn/file/5GMHAQLIHK5Q

EdgeView_3.9.3

www.fshare.vn/file/CFURWZ1TUIOL

EdgeView_3.9.4

www.fshare.vn/file/7HIVKWM5HR4X

EdgeView_3.9.5

www.fshare.vn/file/2V16IRZG1I9E

EdgeView 3.9.6

www.fshare.vn/file/U875SARR7HIT

EdgeView 3.9.7

www.fshare.vn/file/Z5IR4WZYMWE2

EdgeView_3.9.8

www.fshare.vn/file/DKIL4LBJFBYM

EdgeView_3.9.9

www.fshare.vn/file/M8WLZXG68CRL

EdgeView_4.0.0

www.fshare.vn/file/UIQX5NKKXQKE

EdgeView_4.0.2

www.fshare.vn/file/8YV8873K9CO5

EdgeView_4.0.3

www.fshare.vn/file/VG9OCH1FR9QP

EdgeView_4.0.8

www.fshare.vn/file/GVPQ9RSGJ4MJ

EdgeView_4.1.0

www.fshare.vn/file/3GR43SGLF1KI

EdgeView_4.1.1

www.fshare.vn/file/CZN1UZ38M6OO

EdgeView_4_1_2

www.fshare.vn/file/RUM97VKXPI6Y

EdgeView_4.1.3

www.fshare.vn/file/AXKQOZO6JWOE

EdgeView_4.1.4

www.fshare.vn/file/VM93DCBCERC7

EdgeView_4.1.5

www.fshare.vn/file/MLT3LJOH2I8C

EdgeView_4.1.6

www.fshare.vn/file/U9EYDP5AROUW

EdgeView_4.1.8

www.fshare.vn/file/L2AXKPOXDQEG

EdgeView_4.1.9

www.fshare.vn/file/FEHY3AT1DGZC

EdgeView_4.2.0

www.fshare.vn/file/YZUZ7PO2YDP8

EdgeView_4.2.1

www.fshare.vn/file/FNSPUXU61EML

EdgeView_4.2.2

www.fshare.vn/file/JGD7M93FLG68

EdgeView_4.2.3

www.fshare.vn/file/929SY5K6SARO

EdgeView_4.2.5

www.fshare.vn/file/YPA27HK6VNA6

EdgeView_4.2.6

www.fshare.vn/file/75TGJ3J5SD45

EdgeView_4.3.0

www.fshare.vn/file/WKWKRY7VHJZ5

EdgeView_4.3.1

www.fshare.vn/file/1ZN1V4LEUVKY

EdgeView_4.3.2

www.fshare.vn/file/8XROXAEVYWBN

EdgeView_4.3.4

www.fshare.vn/file/2MPDJ9EYCJHG

EdgeView_4.3.5

www.fshare.vn/file/41H5Y6L984MG

EdgeView_4.3.7

www.fshare.vn/file/62EMMXLWF8HI

EdgeView_4.3.8

www.fshare.vn/file/CTR6AM1ZKOCF

AE nào dùng bản macOS cũ hơn thì tham khảo bản EdgeView 2 tại đây

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x