Oneway macone

FCPX Light Leaks Transitions – Hiệu ứng chuyển cảnh độc đáo cho Final Cut Pro X

17/05/2020
DESIGN ASSET
8 9

Pack bao gồm hơn 100 hiệu ứng chuyển cảnh đẹp mắt chỉ với các thao tác kéo thả cực dễ sử dụng

Pack bao gồm:

 • 100+ different Light Leaks
 • Shot on RED
 • Amazing customizable
 • Drag-n-drop method!
 • 4K and HD resolutions
 • Advanced color control
 • Change blend modes
 • Help included
 • Free updates
 • Quick and easy installation help included
 • Music is not included but you can purchase it here
 • Compatible with Final Cut X 10.3 and Motion 5.3 or newer.
 • Video used only for preview purposes under Creative Commons:

FCPX Light Leaks Transitions - 2

FCPX Light Leaks Transitions - 3 FCPX Light Leaks Transitions - 4 FCPX Light Leaks Transitions - 5

FCPX Light Leaks Transitions - 6 FCPX Light Leaks Transitions - 7 FCPX Light Leaks Transitions - 8

FCPX Light Leaks Transitions Pack

www.fshare.vn/file/WAHBU3I4OUWP

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here