Oneway macone

Fine Art Actions – Photoshop Actions Collection – Trọn bộ Action của Fine Art

29/08/2019
Action & Presets
0 0

Fine Art Actions – Photoshop Actions Collection 2019 – là bộ sưu tập trọn bộ Action của Fine Art, nếu mua hết 7 Action bên trong bạn phải bỏ ra ít nhất 500$.

Bộ này bao gồm:

  1. THE FAIRYTALE COLLECTION
  2. THE ROMANTIC COLLECTION
  3. THE ARTISAN COLLECTION
  4. THE ENCHANTED COLLECTION
  5. THE CINEMATIC COLLECTION
  6. STRANGER TONES
  7. THE FINE ART BUNDLE

Trang chủ: fineartactions.com/

Fineartactions – Photoshop Actions Collection Update 2019

www.fshare.vn/file/ZU2DH3MKSWZW

 

Hướng dẫn chi tiết sử dụng Action tại đây: Hướng dẫn sử dụng Action trên Photoshop mac

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here