Oneway macone

Imagenomic Professional Plugin Suite for Adobe Photoshop – Trọn bộ công cụ của Imagenomic

17/10/2023
BEST APP
16 2

Bộ sưu tập Plugin của hãng Imagenomic, được repack trong 1 file .pkg duy nhất

Bộ này bao gồm:
– Imagenomic Professional Plugin Suite cho Adobe Photoshop và Photoshop Elements

– Imagenomic RealGrain cho Adobe Photoshop và Photoshop Elements
– Imagenomic Noiseware cho Adobe Photoshop và Photoshop Elements
– Imagenomic Portraiture cho Adobe Photoshop và Photoshop Elements
– Imagenomic Portraiture cho Adobe Lightroom, Photoshop

Professional_Plugin_Suite_PS_2017 [Chạy ngon cả trên Sonoma, PTS 2024]

www.fshare.vn/file/K83J6Y243TNH

Các bản cũ hơn

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Imagenomic Professional Plugin Suite

www.fshare.vn/file/ZSNPB5K2B6K5

Imagenomic Plug-in for PS- Aperture 3 and LR [07-2016]

www.fshare.vn/file/OMSR9QLJKZ1V

Imagenomic Plug-in for PS_Aperture 3 LR (update 04.05.2017)

www.fshare.vn/file/PUVM6NLOCDMO

Imagenomic_Professional_Suite_for_PS_1708

www.fshare.vn/file/8SY6ONVAF1LK

Imagenomic Professional Suite for PS 1716

www.fshare.vn/file/14BXG9KS3OYG

Imagenomic Professional Suite for PS 1718

www.fshare.vn/file/8IMABH5Y7T9H

Imagenomic_Professional_Suite_for_PS_3.5.2.1720

www.fshare.vn/file/CXHAOB93C8RX

Imagenomic_Professional_Suite_for_PS_1726

www.fshare.vn/file/OLNA6R1JDXDP

Imagenomic_Professional_Suite_for_PS_1732

www.fshare.vn/file/MWF54WXN8UCT

Imagenomic_Professional_Plugin_Suite_Build_1734

www.fshare.vn/file/KPJCRJ6Z5FGP

Imagenomic_Professional_Suite_PS_1736

www.fshare.vn/file/6776WSY9148I

Imagenomic Professional Plugin Suite for PS 1738 [Support PTS 2021 native trên M1]

www.fshare.vn/file/ID2VYWF69IIR

Imagenomic_Professional_Plugin_Suite_for_PS_Build_1740

www.fshare.vn/file/PDGSGLAEW3EF

Imagenomic_Professional_Plugin_Suite_for_PS_2.0.0.0

www.fshare.vn/file/6MFW3FI4PZMR

Imagenomic_Professional_Plugin_Suite_PS_Build_2001

www.fshare.vn/file/C47D1PAYQKBK

Imagenomic_Professional_Plugin_Suite_Build_2003_For_Adobe_Photoshop

www.fshare.vn/file/UKZ1TTD6E7KX

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
  • sao mình lại clik vào link này cuối cùng =)) download 2 con kia xong r mới vô đây

    Le Hong Phuc 30/03/2021 11:37 Sáng Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here