Goka macone

Infinity Titles for Final Cut Pro – 100 mẫu title dành cho Final Cut Pro

03/11/2019
DESIGN ASSET
2 0

Infinity Titles for Final Cut Pro – Pack đang được bán trên chợ videohive với giá $25.

Thông tin cơ bản:

  • Độ phân giải:
  • No Plugins
  • Tương thích: Apple Motion 4, Apple Motion 5, Final Cut Pro X
  • Có hướng dẫn đính kèm
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

VH.Infinity-Titles-for-Final-Cut-Pro-24153177

www.fshare.vn/file/59N6MESK717M

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here