Goka macone

Justin Odisho Super 8 Film Overlays Pack – 20+ Super 8mm Film Grains & Textures

02/11/2019
DESIGN ASSET
0 0

Justin Odisho Super 8 Film Overlays Pack – Bộ Footage movie đang được bán thương mại với giá $49.9.

9 Film Grains and Overlays (Black, White, & Green Screens)

7 Unique Film Burns & Leaks

4 Film Strip Starts and Ends

3 Different Types of Kodak Film Stocks (50d, 200t, 500t)

(+ 40 Bonus Stills & 2 Sound FX)

Thông tin cơ bản:

Justin Odisho Super 8 Film Overlays Pack

www.fshare.vn/file/ILA9818QRD9X

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
 • Chào ad. Mình unzip ra thì bị lỗi “End-of-central-directory signature not found”. Có cách nào fix ko ạ?

  Huy Le 12/03/2020 3:38 Chiều Trả lời
  • Lỗi đó là quá trình tải của bạn bị lỗi rồi, hạn chế tải file lớn bằng trình duyệt, nhất là Safari

   maclife 12/03/2020 3:40 Chiều Trả lời
   • Hi bạn, khi mình qua pc tải về và giải nén thì nó báo lỗi này bạn ơi: Justin Odisho Super 8 Film Overlays Pack.zip: The archive is corrupt

    Huy Le 12/03/2020 5:50 Chiều Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here