Oneway macone

Master Collection – Proedu – 200 Creative Overlays – Bộ 200 Overlays đẹp cho Photoshop

04/11/2019
DESIGN ASSET
2 0

Master Collection – 200 Creative Overlays là pack bao gồm 200 file Overlay dành Photoshop trị giá $199

200 hiệu ứng ánh sáng ovelay dành cho Photoshop

Thông tin cơ bản:

  • Tương thích:  Photoshop
  • Chi tiết xem tại đây: Proedu

RG_EDU_Creatie_Ovrlays_Master_Collction

www.fshare.vn/file/4TK5NJKWL1YK

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here