Oneway macone

Permute – Chuyển đổi định dạng video dễ dàng

25/04/2024
MAC APPLICATION
14 5

Với Permute bạn chỉ cần kéo thả video để chuyển đổi định dạng một cách dễ dàng

Insanely Fast – Permute được thiết kế để mọi thao tác trở nên nhanh chóng. Permute tối ưu phần cứng chuyên dụng cho Macos nên quá trình chuyển đổi nhanh hơn rất nhiều so với các phần mềm khác

Permute_3_3.11.6

www.fshare.vn/file/XPFR9QOW85OS

Permute_3_3.11.7_(2743)

www.fshare.vn/file/8BO7OLLZV7Z7

Permute_3_3.11.7_(2744)

www.fshare.vn/file/ABCLLZUZ9WLX

Permute_3_3.11.8

www.fshare.vn/file/3NQFPXDRGPW6

Permute_3_3.11.9

www.fshare.vn/file/6JXU6Y243TK5

Các bản cũ hơn

Nhấn vào để xem chi tiết

Permute_3_3.1.3

www.fshare.vn/file/3Q7IPQAWGAPI

Permute_3_3.2.7

www.fshare.vn/file/N6OJF9OFSEB6

Permute_3_3.4.5

www.fshare.vn/file/8CSPW7VL12ZI

Permute_3_3.4.6

www.fshare.vn/file/YA82DCBBCI8C

Permute_3_3.4.8

www.fshare.vn/file/WIIUD2UVL28P

Permute_3_3.4.9

www.fshare.vn/file/341H3P1RFJ9B

Permute_3_3.4.10

www.fshare.vn/file/FC7QSGORK999

Permute_3_3.4.11

www.fshare.vn/file/SOQEI6XXM1XE

Permute_3_3.4.12

www.fshare.vn/file/AG79IFDB7QTP

Permute_3_3.5.1

www.fshare.vn/file/JNFVWKVD1O5D

Permute_3_3.5.1.2287

www.fshare.vn/file/IXVEYFX5NLQK

Permute_3_3.5.2

www.fshare.vn/file/SX247BRNMYN5

Permute_3_3.5.4

www.fshare.vn/file/97WOH5VPNU3L

Permute_3_3.5.6

www.fshare.vn/file/GMJL28OH2JAI

Permute_3_3.5.7

www.fshare.vn/file/FY92C9XN5J2C

Permute_3_3.5.8

www.fshare.vn/file/Y12UVL4GLG66

Permute_3_3.5.9

www.fshare.vn/file/RZFUS3SHORJ5

Permute_3_3.5.10

www.fshare.vn/file/KS2NQHWWHFGN

Permute_3_3.5.11 [từ bản này tương thích Big Sur vs Apple Silicon]

www.fshare.vn/file/OMQJ75R9LZXH

Permute_3_3.5.12

www.fshare.vn/file/FLG7E3W5MIE5

Permute_3_3.5.13

www.fshare.vn/file/9IIQVWM7TAN6

Permute_3_3.5.14

www.fshare.vn/file/4HQ2RFJ72FNQ

Permute_3_3.6

www.fshare.vn/file/YLU88885R41I

Permute_3_3.6.2

www.fshare.vn/file/AN5JXT3OUYZT

Permute_3_3.6.3

www.fshare.vn/file/PAZU3LG9M39Q

Permute_3_3.6.4

www.fshare.vn/file/4R7E7JS2P1TP

Permute_3.6.5

www.fshare.vn/file/W6S7CW718S2K

Permute_3_3.6.6

www.fshare.vn/file/P46789DSMG4Y

Permute_3_3.6.7

www.fshare.vn/file/T4THMG661DI5

Permute_3_3.6.8

www.fshare.vn/file/QGTHOMTZ6OLM

Permute_3_3.6.9

www.fshare.vn/file/I4TJXTZA6QVW

Permute_3_3.7

www.fshare.vn/file/IUKWNA4IUKZ2

Permute_3_3.7.1

www.fshare.vn/file/DA3B1V3HX1YI

Permute 3.7.2

www.fshare.vn/file/EOZLQMN5IR3V

Permute_3_3.7.3

www.fshare.vn/file/454VS2MPDHY5

Permute_3_3.7.4

www.fshare.vn/file/XEW3FMKOEQ7I

Permute 3.7.5

www.fshare.vn/file/YU2HXXOCDJCS

Permute 3.7.6

www.fshare.vn/file/MV9G55XZZNZR

Permute_3_3.7.7

www.fshare.vn/file/P2TOO5E8QRD8

Permute_3_3.7.8

www.fshare.vn/file/HIWOFSHORHTH

Permute 3.7.9

www.fshare.vn/file/JF8KYSTGHUKZ

Permute_3_3.8

www.fshare.vn/file/KGBXG7BPEI6Z

Permute_3_3.8.1

www.fshare.vn/file/WPHZCEOXG7AL

Permute_3_3.8.2

www.fshare.vn/file/RC4BYMWEYFX8

Permute_3.8.3

www.fshare.vn/file/QFLG68CRLF1M

Permute_3_3_8_4

www.fshare.vn/file/Y6OO354VUD1R

Permute_3_3.8.5

www.fshare.vn/file/D2X83FLF41H2

Permute_3_3.8.6

www.fshare.vn/file/IHK85R6ALUAI

Permute_3_3.8.7

www.fshare.vn/file/3FNQGTEC6K5M

Permute 3.8.8

www.fshare.vn/file/WXQMLT5WU9F5

Permute_3_3.8.9

www.fshare.vn/file/DUVKWKU9JKYX

Permute_3_3.9

www.fshare.vn/file/WHEC5HQX82C7

Permute_3_3.9.1

www.fshare.vn/file/UAIJS64VQSIW

Permute_3_3.9.2

www.fshare.vn/file/RTNG4WXQKE1L

Permute 3.9.3

www.fshare.vn/file/A1YIBU191ZO4

Permute_3_3.9.4

www.fshare.vn/file/SEC911RK99AB

Permute_3_3.9.5

www.fshare.vn/file/HS7BPB6PP8OJ

Permute_3_3.9.6

www.fshare.vn/file/M11QFKDSLCNY

Permute 3.9.7

www.fshare.vn/file/YTZA5IYYPDEL

Permute_3_3.9.8

www.fshare.vn/file/C8SZEQ7HJ17M

Permute_3_3.9.9

www.fshare.vn/file/H8CPC9ZXEXAC

Permute 3.9.10

www.fshare.vn/file/242NV4PZH7BM

Permute_3_3.9.11

www.fshare.vn/file/CP9U8BMYMZTT

Permute_3_3.9.12

www.fshare.vn/file/ZPC8WLYQJ9EX

Permute_3_3.9.13

www.fshare.vn/file/CFRB2YHAM1XD

Permute_3_3.9.15

www.fshare.vn/file/XT1DI5Y6MBFW

Permute_3_3_10

www.fshare.vn/file/PB6NIAMYROUV

Permute_3_3.10.1

www.fshare.vn/file/DSK997Z4AU3M

Permute_3_3.10.2

www.fshare.vn/file/23ZG1GWWKWHG

Permute_3_3.10.4

www.fshare.vn/file/OWBID31KHHNI

Permute_3_3.10.5

www.fshare.vn/file/41MPEKGAPJ9F

Permute_3_3.10.6

www.fshare.vn/file/XYSUKYVAF2Q9

Permute_3_3.10.7

www.fshare.vn/file/QW4J2CDJ9F3T

Permute_3_3.10.8

www.fshare.vn/file/IXT1GXZXG8GA

Permute_3_3.10.9

www.fshare.vn/file/3X6PUWM5K718

Permute_3_3.11.0

www.fshare.vn/file/6TARPYEUS54T

Permute_3_3.11.1

www.fshare.vn/file/T8E1O32SHTD2

Permute_3_3.11.2

www.fshare.vn/file/YICXDTOMWEZJ

Permute_3_3.11.3

www.fshare.vn/file/WDSK9CKM7RX8

Permute_3_3.11.4

www.fshare.vn/file/HMDREFPYG4X1

Permute_3_3_11_5

www.fshare.vn/file/ZNYM1WABIBSS

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x