Goka macone

Plugins Collection for After Effects – 34 plugins từ Aescrip dành cho Ae

29/08/2019
DESIGN ASSET
0 1

Plugins Collection for After Effects- là bộ Plugin khủng từ Aescripts

Tương thích với After Effect: CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Xem chi tiết tại đây: Aescripts

 • 3d_flip_board_v1.0
 • ph0t0makerthescript
 • layergroups_v2.20
 • aempeg_1.2.5
 • circuitfx_v1.02
 • CircuitFX_v1.3
 • cloners_plus_effectors_v1.1.1
 • e3d_mografter_fx_v1.1
 • flow_v1.1.3
 • Font Previewer v1.0
 • GEOlayers2 1_1_2
 • gridguide_v1_0_0
 • Handy_Seamless_Transitions v3
 • iexpressions_2_01
 • isomatic_fx_v1.0
 • joysticks_n_sliders_v1.5
 • Keyboard_1.0
 • labels_v2.0
 • Light_Leaks_Preset
 • LongShadow_v1.13
 • marker_conductor_v3.0.0
 • monkeybars_v1.04
 • pseudoeffectmakerv1.00
 • Ray Dynamic Texture_v1.1
 • ray_dynamic_texture_v1.0.1
 • Rubber Hose 2
 • rubberize_it_v1.02
 • Shapemonkey_v1.01
 • SpringyFX_v1.01
 • Tool Launcher 1.3.0
 • Transformer 1
 • Utility_Box_V1.6
 • Wind_v1.00
 • autocircularmotion_v1.0
 • Dornisoft.AfterCodecs.v1.1.3.CE
 • property_effector_v1.0.2
 • pseudoeffectmakerv1.03
 • smartselector_v1.0
 • KBar 1.0.1
 • ASH Syntax Highlighter 1.0.0

Plugins_Collection_for_After_Effects_07.2019_Win_Mac

www.fshare.vn/file/27L16GGNMU76

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
 • Hello Ad,
  Cái list như mô tả không đúng rồi 🙁 Thấy có mấy cái plugin đang cần , hí hửng kéo về giải nén ra thì list nó khác hoàn toàn. Ad có list chuẩn như thế kia thì share mình với nhé. Đang cần mấy plugin trong đống đấy. Thank you!

  Hiệp Võ 07/10/2019 11:40 Chiều Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here