Goka macone

Principle – Công cụ thiết kế ý tưởng chuyên dụng

27/09/2023
Developer
8 0

Nguyên tắc giúp dễ dàng tạo các thiết kế giao diện người dùng hoạt hình và tương tác. Cho dù bạn đang thiết kế luồng ứng dụng đa màn hình hay các tương tác và hoạt ảnh mới, Principle cho phép bạn tạo ra các thiết kế trông tuyệt vời.

Built for the Biggest Imaginations
There are a lot of things you might want to design: a short animation, a slick interaction, or an extensive multiple screen app. No matter what you’re doing, you can do it with Principle.

Animation
Principle’s timeline makes it quick work to illustrate the perfect bounce, ease, and pop.

Interaction
Want to design a totally new interaction? Principle gives you the freedom to experiment without limiting you to pre-defined transitions.

Multiple Screens
It’s a breeze to design the flow of a multi-screen app; and when you’re done you’ll have a bird’s-eye view of all your screens.

Totally New, Yet Immediately Familiar
With artboards, magic animations and a timeline, using Principle will give you Déjà vu.

Touch Your Designs
Principle Mirror lets you interact with your design instantly on device or view designs that others have sent you.

Lights. Camera. Interaction.
Showing your designs has never been simpler with the record feature: Export a video or an animated gif that can be shared on Dribbble, Twitter, and wherever else you’d like!

Built for OS X
Principle is powered by Core Animation, the hardware-accelerated animation engine that iOS and OS X are built on. It also includes the Mac features you love: Full-screen mode, a Retina interface, and Auto Save — so you’ll feel right at home.

Design For Any Size
Choose a device preset or enter a custom Artboard size. Whether it’s web, desktop, mobile, or watch — you’re set!

Tương thích: OS X 10.11 or later, 64-bit processor

Principle_6.30

www.fshare.vn/file/O7QRD8SZEP1R

Principle_6.31

www.fshare.vn/file/4NO8RUQTOLQN

Principle_6.32

www.fshare.vn/file/U2J6Z9259N8X

Principle_6.33

www.fshare.vn/file/29T3NPEI5UND

Các bản cũ hơn

Nhấn vào đây để xem chi tiết
Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
  • Xin chào. Comment cái

    Trần Công Thịnh 22/03/2021 5:07 Chiều Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here