Goka macone

Radio Silence – Giải pháp chặn kết nối Internet tới ứng dụng

Hiện tại thì các App chặn kết nối khác như Hand Off, Little Snitch đều không hoạt động trên Big Sur. Và mới đây Radio Silence đã có bản dành cho Big Sur đồng thời chạy Native trên cả Mac Silicon. Anh em nào cần có thể dùng phần mềm này thay cho các phần mềm nêu trên. Đầy đủ các tính năng đồng thời: Chặn mạnh, nhẹ, ko ngốn tài nguyên.

Radio Silence lets you keep a list of apps that aren’t allowed to go online.

 • Protect your privacy
 • Prevent apps from phoning home
 • Save on bandwidth and data charges

Radio Silence is completely invisible

The firewall is invisible and always active. You don’t have to keep any windows open.

 • No annoying pop-ups
 • No clutter on your screen or dock
 • No effect on your Mac’s performance

Radio_Silence_2.3 [Dùng cho Catalina về trước]

www.fshare.vn/file/2Q9SX28OEQ6F

Radio_Silence_3.0_beta_1 [Chạy được trên Big Sur]

www.fshare.vn/file/QTMDQB1ZMWCQ

Radio.Silence.3.1 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/B4EC7QTLACJF

Radio.Silence.v3.2

www.fshare.vn/file/SZ93B38JUBPF

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
 • chưa có thuốc à ad ơi

  Cồ Hải 14/08/2021 9:51 Chiều Trả lời
  • có key kèm theo mà, cài xong nhập key vào thôi

   maclife 14/08/2021 10:30 Chiều Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here