Goka macone

Sci-fi World: Guardians – Game Ambience Loop Library – Bộ hiệu ứng âm thanh khoa học giả tưởng.

06/06/2019
DESIGN ASSET
0 0

Sci-fi World: Guardians – Game Ambience Loop Library – Bộ 3 hiệu ứng âm thanh khoa học viễn tưởng đang được bán trên Epicstock Media.

Link chi tiết của 3 bộ này:

 Sci-Fi World Swarm $29

Sci-Fi World Colony $69

 

Sci-Fi World Guardians $29

Thông tin cơ bản:

  • 401 game ready loop-able audio assets
  • 13.96 GB of seamlessly looping ambience samples
  • All in 96k 24bit .wav
  • Includes a 44.1k 16bit .wav version of library
  • Complete Sci-fi Ambience Loop Library
  • Over 6+ hours of sound

Chi tiết xem tại đây: Epicstock Media

Epic-Stock-Media-Sci-fi-World-WAV

www.fshare.vn/file/EFOV6TCZPC91

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here