Oneway macone

Solasta: Crown of the Magister – Game RPG khám phá ngục tối

19/07/2022
MAC GAMES
0 0

Trong game Solasta, bạn sẽ kiểm soát 4 anh hùng, mỗi người sở hữu kỹ năng độc đáo có thể hỗ trợ cho nhau. Mỗi chiến binh sẽ phải thể hiện mình trong cuộc phiêu lưu, khiến mỗi lựa chọn, hành động và lời thoại trở thành một phần của câu chuyện. Người chơi sẽ tạo ra anh hùng của mình bằng cách chọn chủng tộc, giai cấp, tính cách và cả số liệu thống kê.

Solasta crown of the Magister 1.3.57

www.fshare.vn/file/SR7D2US8HHMF

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here