Oneway macone

SQLPro Studio – Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản và mạnh mẽ

08/04/2024
Developer
8 1

SQLPro Studio cho Mac là giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu thông minh, hỗ trợ tạo MySQL, MSSQL, Oracle và kết nối Postgres, bao gồm cả SSH Tunnel.

SQLPro Studio cho Mac cung cấp khả năng làm việc với nhiều loại database một lúc trên cùng một giao diện người dùng. Tiện ích này cho phép người dùng kết nối database MySQL, MSSQL, Oracle, Postgres và có thể được sử dụng để chạy các truy vấn trên nhiều bảng khác nhau.

Features
 • Intellisense/SQL auto-completion
 • Syntax highlighting with customizable themes (including dark)
 • Tab-based interface for an optimal user experience
 • Context-aware database tree navigation, including quick access to tables, views, columns, indices, and much more
 • SQL beautifier/formatter
 • Database-wide searching
 • NTLMv2 supported (but not required)
 • Netbios support
 • Master password support for additional security
 • Supports the following database servers:
  • MySQL and MariaDB
  • PostgreSQL
  • Microsoft SQL Server (2005 and above)
  • Oracle (8i and above)

Compatibility: OS X 10.11 or later 64-bit

Web Sitewww.sqlprostudio.com/

SQLPro_Studio_2023.30

www.fshare.vn/file/QOUXXKS1FTK2

SQLPro_Studio_2023.35

www.fshare.vn/file/QUS53Q452LJM

SQLPro_Studio_2023.41

www.fshare.vn/file/FPZKJRWYTZA5

SQLPro_Studio_2023.55

www.fshare.vn/file/BERGOSNJKWM5

SQLPro_Studio_2023.60

www.fshare.vn/file/ALYPFP1RHSBT

SQLPro_Studio_2024.12

www.fshare.vn/file/41JDW86TE8OG

SQLPro_Studio_2024.21

www.fshare.vn/file/DRK6XYPCA5MD

Trên M1 nếu lỗi bản quyền thì cho chạy qua Rosetta như hướng dẫn ở đây

Các bản cũ hơn

Nhấn vào đây để xem chi tiết

SQLPro Studio 2019.05.10

www.fshare.vn/file/DCB93FLDTR2P

SQLPro_Studio_2019.07.15

www.fshare.vn/file/3NOA233W1353

SQLPro_Studio_2019.08.29

www.fshare.vn/file/G2LIK16HMG65

SQLPro_Studio_2019.54

www.fshare.vn/file/7GD8RVWJPQ7L

SQLPro_Studio_2019.63

www.fshare.vn/file/Q56775VOJE2R

SQLPro_Studio_2019.64

www.fshare.vn/file/7CRMIHJ2C8UE

SQLPro_Studio_2020.08

www.fshare.vn/file/18RTK4LEUUGG

SQLPro_Studio_2020.14

www.fshare.vn/file/ERC7NH4UQREE

SQLPro_Studio_2020.18

www.fshare.vn/file/EUQUUD2W4IZ6

SQLPro_Studio_2020.31

www.fshare.vn/file/61CDLIL4IZ6M

SQLPro_Studio_2020.35

www.fshare.vn/file/QB49N93DDHZA

SQLPro_Studio_2020.38

www.fshare.vn/file/VBMZRKCPA1XE

SQLPro_Studio_2020.39

www.fshare.vn/file/UHK6UJT79E1M

SQLPro_Studio_2020.45

www.fshare.vn/file/A6R1IBO9XN7S

SQLPro_Studio_2020.47

www.fshare.vn/file/X3C7PNV6Z6K2

SQLPro_Studio_2020.48

www.fshare.vn/file/DJBO5EC8T8DW

SQLPro_Studio_2020.59

www.fshare.vn/file/7JVJQURYCJE3

SQLPro_Studio_2020.61

www.fshare.vn/file/ZWAHAPGSEB26

SQLPro_Studio_2020.71

www.fshare.vn/file/2I3OUZ49OGXZ

SQLPro_Studio_2020.72

www.fshare.vn/file/TS9N6MBIALU6

SQLPro_Studio_2020.84

www.fshare.vn/file/JYYN2568AHBS

SQLPro_Studio_2020.85

www.fshare.vn/file/2Q7IPQC9VF8K

SQLPro_Studio_2020.101

www.fshare.vn/file/SNMT1BA93GOT

SQLPro_Studio_2020.104

www.fshare.vn/file/TD2W6TD2YCKJ

SQLPro_Studio_2021.07

www.fshare.vn/file/WLXM4D9VE1P6

SQLPro_Studio_2021.41

www.fshare.vn/file/56761CEP1O6G

SQLPro_Studio_2021.53

www.fshare.vn/file/VSZBCIBOA246

SQLPro_Studio_2021.68

www.fshare.vn/file/9JOH5Y5HS9L1

SQLPro_Studio_2021.78

www.fshare.vn/file/APGSC1W84MJJ

SQLPro_Studio_2021.80

www.fshare.vn/file/Y5MCNXG9KVE4

SQLPro_Studio_2021.90

www.fshare.vn/file/JM5LDO2XBIAO

SQLPro_Studio_2021.98

www.fshare.vn/file/HUIPP9T4R8M6

SQLPro_Studio_2021.102

www.fshare.vn/file/CQFNQHUL4IXX

SQLPro_Studio_2021.106

www.fshare.vn/file/EI4PYFY93GR5

SQLPro_Studio_2022.6

www.fshare.vn/file/VWM5IWOI772G

SQLPro_Studio_2022.12

www.fshare.vn/file/16GIWS1ENU2G

SQLPro_Studio_2022.15

www.fshare.vn/file/YTZ8VIMCKIL7

SQLPro_Studio_2022.24

www.fshare.vn/file/7GD8S2LIIS51

SQLPro_Studio_2022.25

www.fshare.vn/file/ABG4UPREEKCP

SQLPro_Studio_2022.29

www.fshare.vn/file/9DUXT2J76Y4D

SQLPro_Studio_2022.36

www.fshare.vn/file/Z6LA982EI3LG

SQLPro_Studio_2022.45

www.fshare.vn/file/32REFNRMKPJA

SQLPro_Studio_2022.52

www.fshare.vn/file/9EUWOH1DKIIR

SQLPro_Studio_2022.62

www.fshare.vn/file/GVRX3B244WZZ

SQLPro_Studio_2022.77

www.fshare.vn/file/9RUNGZFTMEUR

SQLPro_Studio_2022.81

www.fshare.vn/file/RJ873HVPNWAG

SQLPro_Studio_2023.07

www.fshare.vn/file/MQHWXLYQJ72F

SQLPro_Studio_2023.10

www.fshare.vn/file/BH7AJL3C7NH8

Các bản thấp hơn nữa xem tại đây: SQL Studio Pro cho mac

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
2
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x