Oneway macone

Stellaris – Game khoa học viễn tưởng

22/10/2023
MAC GAMES
2 2

Stellaris Galaxy là một môn thể thao kỹ thuật khoa học viễn tưởng được thiết lập 200 năm sau dài hạn. Nó đang được phát triển bởi Paradox Development Studio và được in bởi Paradox Interactive.

Khám phá một thiên hà khổng lồ chứa đầy điều kỳ diệu! Paradox Development Studio, các nhà sản xuất của chuỗi Crusader Kings và Europa Universalis trình bày Stellaris, một sự phát triển của phong cách kỹ thuật vĩ đại với việc khám phá khu vực là cốt lõi của nó. Thuộc địa hóa những điều chưa biết và xây dựng một đế chế nhện tuyệt vời!

Stellaris_en_3_2_2_51669

www.fshare.vn/file/6OLM4HPTS8GB

Stellaris 3.4.3 + 19 DLC GOG

www.fshare.vn/file/OP9T5WWKU9GB

Stellaris.v3.9.2.Incl.DLC

www.fshare.vn/file/SVUCTWQQ9PH3

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here