Goka macone

Sublime Text 4 – Code Editor mạnh mẽ trên mac

18/09/2023
BEST APP
17 4

Sublime Text là trình Code Editor đơn giản, gọn nhẹ nhưng lại rất mạnh mẽ, hỗ trợ gần như đầy đủ các ngôn ngữ lập trình hiện tại.

Following some of the great features that make Sublime Text stand out from other code editors:

 • Multiple cursors: Once you have discovered multiple cursors you won’t want to work without them anymore. As the name suggests they let you write or edit in multiple places in a document at the same time.
 • Vintage mode: Vim keyboard shortcuts will work just like in the original Vim editor. To use them, all you need to do is to enable vintage mode.
 • Lightning fast: This is the fastest code editor you will find right now.
 • Command pallet: A great feature that allows you to reach about all functions of the editor via the keyboard. You will hardly use your mouse and thus code more efficiently.
 • Plugin collection: A hugely active community creates plugins for almost any task in Sublime Text. This includes syntax highlighting and code snippets for a large number of languages, for example jаvascript, PHP, CSS, HTML, Python, LESS, XML and C++ to name just a few.
 • Package control: This add-on let’s you install plugins within seconds directly from the editor.

Sublime_Text_Build_4150

www.fshare.vn/file/V3GTIS4ZBA7W

Sublime_Text_Build_4151

www.fshare.vn/file/B7RZFWWKVDYF

Sublime_Text_Build_4154

www.fshare.vn/file/PX96TEAU74OS

Sublime Text v4.0 (4155)

www.fshare.vn/file/3KDV1AYRNO6L

Sublime Text v4.0 (4156)

www.fshare.vn/file/76WSX3D9YSTE

Ai lỗi mở Terminal chạy thêm lệnh này

xattr -cr /Applications/Sublime\ Text.app

Các bản thấp hơn:

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Sublime_Text_4_Dev_build_4074

www.fshare.vn/file/KHD5AQMMYPDF

Sublime_Text_4_Dev_Build_4077

www.fshare.vn/file/7IQVXRQ42P6C

Sublime_Text_4.0_build_4081

www.fshare.vn/file/AFYCIALT4TJV

Sublime_Text_4.0_build_4083

www.fshare.vn/file/LCO6FGOTS8HI

Sublime_Text_4.0_build_4084

www.fshare.vn/file/PQ9T2KF56772

Sublime_Text_4_4085_Dev.

www.fshare.vn/file/8HHNLRSEC7OI

Sublime_Text_4_4087_Dev

www.fshare.vn/file/LHD2YCJF8KVE

Sublime_Text_4_4088_Dev

www.fshare.vn/file/K4KBIFC6KZZT

Sublime_Text_4_4090_Dev

www.fshare.vn/file/3SFJ3LG54VUA

Sublime_Text_4.0_Build_4093_Dev

www.fshare.vn/file/QX6QW29T62I4

Sublime_Text_4.0_Build_4094_Dev

www.fshare.vn/file/QQ9PLLWJNDMS

Sublime_Text_4.0 Build_4095_Dev

www.fshare.vn/file/F9PMMYQJ9DQE

Sublime_Text_4.0_Build_4096_Dev

www.fshare.vn/file/T8BMZQIZ8T7A

Sublime_Text_4.0_Build_4097_Dev

www.fshare.vn/file/MV74Q2SLBH9K

Sublime_Text_4.0_Build_4098_Dev

www.fshare.vn/file/NNZPA3AVDUWP

Sublime_Text_4.0_Build_4099_Dev

www.fshare.vn/file/URZG1FTL8Z5E

Sublime_Text_4.0_Build_4100_Dev

www.fshare.vn/file/X4IWQOYJING1

Sublime_Text_4.0_Build_4101

www.fshare.vn/file/LLT4R7IMESL8

Sublime Text 4.0 Build 4102

www.fshare.vn/file/EI2I5VPLM25A

Sublime_Text_4.0_Build_4103

www.fshare.vn/file/D5E9RWVHJVLZ

Sublime_Text_4.0_Build_4104

www.fshare.vn/file/MO9VHHOQC9WL

Sublime_Text_4.0_Build_4105_Dev

www.fshare.vn/file/133TLBIBSQ4Y

Sublime_Text_4.0_Build_4106_Dev

www.fshare.vn/file/39RSEDEMLT5Y

Sublime_Text 4.0 Build 4107

www.fshare.vn/file/OXH9M231NWCQ

Sublime_Text_4.0_Build_4110_Dev

www.fshare.vn/file/ZKIOJGEB4B1W

Sublime_Text_4.0_Build_4112_Dev

www.fshare.vn/file/S2MN5FHWRVS2

Sublime_Text_4.0_Build_4113

www.fshare.vn/file/L3B5EDEKE2RE

Sublime Text 4 Dev Build 4114 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/OMSVQRFGR7GF

Sublime Text 4 Dev Build 4116

www.fshare.vn/file/UINJHJYXIGJ1

Sublime_Text_4_Dev_Build_4117 [từ bản này Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/F41KIM8ZZRI3

Sublime_Text_4_Dev_Build_4118

www.fshare.vn/file/J9F3UQWZZPA2

Sublime Text 4 Dev Build 4119

www.fshare.vn/file/243SIVNBDMSU

Sublime_Text_4_Dev_Build_4122 

www.fshare.vn/file/RPXADRGMIFAU

Sublime Text 4 Dev Build 4123

www.fshare.vn/file/YCICW83HXZU2

Sublime Text 4 Dev Build 4125

www.fshare.vn/file/87YYPELJL3EG

Sublime_Text_4_Dev_Build_4127

www.fshare.vn/file/XACKKVDZLNBA

Sublime_Text_4_Dev_Build_4129

www.fshare.vn/file/29VF7D1RHS9O

Sublime Text 4 Dev Build 4130

www.fshare.vn/file/C5C3564R9NA6

Sublime Text 4 Dev Build 4131

www.fshare.vn/file/V16K16IS52JA

Sublime_Text_4_Dev_Build_4133

www.fshare.vn/file/9CLPGWUCUY24

Sublime_Text_Build_4135

www.fshare.vn/file/DTQYBG1H2LKS

Sublime Text 4 Dev Build 4137

www.fshare.vn/file/T62HX28M7S4Z

Sublime_Text_Build_4138

www.fshare.vn/file/ICW85SAQJ73L

Sublime_Text_4_Dev_Build_4140

www.fshare.vn/file/DDHZ9YWCQFNO

Sublime_Text_Build_4141

www.fshare.vn/file/7AIHNG4VUCV4

Sublime Text 4 Build 4142

www.fshare.vn/file/2CBA7UD1P8RW

Sublime_Text_Build_4143

www.fshare.vn/file/XO9YU2HZA3ED

Sublime Text v4.0 (4147)

www.fshare.vn/file/PUVN9147F7HL

Sublime_Text_Build_4148_Dev

www.fshare.vn/file/WZZP9VF8L25C

Sublime_Text_Build_4149_Dev

www.fshare.vn/file/O7MBCLN7QSL9

AE thể dùng bản miễn phí tại đây: www.sublimetext.com/download

Các bản cũ hơn xem tại đây: Sublime Text 3

Plugin cho Sublime xem tại: packagecontrol.io

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
 • Bản Stable Channel 4126 mình có lượm được em key này. Active cái thành Single User License luôn, không còn khó chịu với cảnh thỉnh thoảng nó hỏi mua app nữa.

  —– BEGIN LICENSE —–
  Mifeng User
  Single User License
  EA7E-1184812
  C0DAA9CD 6BE825B5 FF935692 1750523A
  EDF59D3F A3BD6C96 F8D33866 3F1CCCEA
  1C25BE4D 25B1C4CC 5110C20E 5246CC42
  D232C83B C99CCC42 0E32890C B6CBF018
  B1D4C178 2F9DDB16 ABAA74E5 95304BEF
  9D0CCFA9 8AF8F8E2 1E0A955E 4771A576
  50737C65 325B6C32 817DCB83 A7394DFA
  27B7E747 736A1198 B3865734 0B434AA5
  —— END LICENSE ——
  
  DoChuan 29/08/2022 8:26 Chiều Trả lời
  • Cám ơn bạn

   Will 02/10/2022 2:13 Chiều Trả lời
 • Chưa patch igpu kìa admin :))

  No name 28/08/2022 4:22 Chiều Trả lời
 • Monterey 12.5 cài bản Sublime_Text_4_Dev_Build_4133 bị lỗi ad ơi

  Ted 18/08/2022 1:27 Chiều Trả lời
  • Up ảnh lỗi lên Group anh em hỗ trợ nha

   maclife 26/08/2022 9:43 Sáng Trả lời
 • Link này die rồi ad ơi Sublime_Text_4_Dev_Build_4133

  tuan 16/07/2022 4:08 Sáng Trả lời
  • mới check vẫn bình thường

   maclife 19/07/2022 10:05 Chiều Trả lời
 • Phiên bản 4125 bị sai key ad ạ. Ai tải về thì nhập key sau đây nhé:

  —–BEGIN LICENSE—–
  TEAM HCiSO
  Unlimited User License
  EA7E-2000959661
  5C5E565261BC9146AAAC8783289A74F5
  87BF1CB0C1944B5517D42C38DB2282F2
  E047071E334FEF878FFF09A3BB2B787B
  06CE14F6DDAFB7A8C1121C226C250323
  B46CC6567A2575668B94A3ACB773D962
  ED045D9F798CC023694AF1467FD51C76
  B05B81C8B226863915DC1140ADB97EC6
  9CFA3B0FD74AACB8DBA7B6304A8AC1C0
  —–END LICENSE—–

  Ti Maclife 30/12/2021 10:27 Sáng Trả lời
  • Cảm ơn bạn nhiều.

   Dương 13/01/2022 11:31 Chiều Trả lời
 • Disable popup Check update :

  I did the following after installing sublime text 3: 
  Modify 
  /etc/hosts
   to include entries:

  127.0.0.1 www.sublimetext.com
  127.0.0.1 sublimetext.com
  127.0.0.1 sublimehq.com
  127.0.0.1 license.sublimehq.com
  127.0.0.1 45.55.255.55
  127.0.0.1 45.55.41.223
  0.0.0.0 license.sublimehq.com
  0.0.0.0 45.55.255.55
  0.0.0.0 45.55.41.223
  
  Anh Huy Pham 22/05/2021 9:38 Chiều Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here