Goka macone

Valentina Studio Pro – Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu

25/01/2023
Developer
5 4

Valentina Studio Pro là cách tốt nhất để chuyển đổi dữ liệu của bạn thành thông tin có ý nghĩa; tạo, quản lý, truy vấn và khám phá MySQL, Postgre MariaDB, MS SQL Server và cơ sở dữ liệu SQLite.

Các tính năng của Valentina Studio Pro

LƯỢC ĐỒ CHỈNH SỬA & LẬP SƠ ĐỒ

 • Quản lý nhiều cơ sở dữ liệu trong các tab và chế độ xem có thể gắn được
 • Tạo / Thả / Thay đổi / Duyệt qua Bảng, Trường, Chỉ mục, Kích hoạt, Ràng buộc, Liên kết, Chế độ xem, Thủ tục lưu trữ, Thuộc tính, Chuỗi, Loại, …
 • Chỉnh sửa thuộc tính của nhiều đối tượng cùng một lúc
 • Khoan xuống bảng và trường; tìm kiếm nhanh đáng kinh ngạc
 • Kỹ thuật đảo ngược và tạo sơ đồ cho cơ sở dữ liệu hiện có. Thêm các đối tượng mới vào sơ đồ.

QUẢN TRỊ MÁY CHỦ

 • Thêm / thả người dùng, nhóm, quản lý đặc quyền
 • Xem nhật ký trực tiếp, chạy chẩn đoán
 • Đăng ký từ xa / hủy đăng ký cơ sở dữ liệu
 • Tạo / Thay đổi lịch sự kiện

BÁO CÁO VALENTINA

 • Xem Báo cáo với các tham số được lưu trữ cục bộ và đăng ký trên Máy chủ Valentina
 • In Báo cáo với các tham số được lưu trữ cục bộ và đăng ký trên Máy chủ Valentina
 • Trình thiết kế báo cáo có sẵn trong Valentina Studio Pro

MẪU ĐƠN VALENTINA

 • Sử dụng Biểu mẫu Valentina cục bộ để làm việc với dữ liệu của bạn
 • Truy cập Biểu mẫu Valentina trong các dự án đã đăng ký trên Máy chủ Valentina
 • Forms Designer có sẵn trong Valentina Studio Pro

CHỈNH SỬA SQL

 • Viết các truy vấn SQL với tự động hoàn thành, cú pháp màu
 • Xác định, quản lý, lưu các truy vấn yêu thích; truy cập các truy vấn gần đây
 • Chức năng từ điển trình duyệt của từng chức năng
 • Bảng điều khiển cho các lỗi, cảnh báo, hiệu suất
 • Tìm kiếm, Xuất bản ghi kết quả thành CSV, JSON, Excel

TIỆN ÍCH

 • Chẩn đoán, nén, sao chép, chống phân mảnh, reindex và kết xuất dữ liệu

Compatibility: macOS 10.12 or later 64-bit
Homepage apps.apple.com/pk/app/valentina-studio/id604825918

Valentina_Studio_12.5.94

www.fshare.vn/file/8S1I76Y1ZO6H

Valentina_Studio_12.6

www.fshare.vn/file/NMWG7CV4NP9W

Valentina_Studio_12.6.1

www.fshare.vn/file/O7MCIBQJ4R6B

Valentina_Studio_12.6.2

www.fshare.vn/file/HK3I1A39RUPQ

Valentina_Studio_12.7

www.fshare.vn/file/9BH9JM96UFBY

Các bản cũ hơn:

Nhấn vào để xem chi tiết

Valentina Studio Pro 9.7.1

www.fshare.vn/file/2Q9SZBA8Z48J

Valentina Studio Pro 10.0

www.fshare.vn/file/CH65WVF57BPB

Valentina_Studio Pro_10.1.1

www.fshare.vn/file/J3J5THLDO2XA

Valentina_Studio Pro_10.1.2

www.fshare.vn/file/G2LKT61FP3ZI

Valentina_Studio Pro_10.3

www.fshare.vn/file/MYRNO5E9VDV2

Valentina_Studio Pro_10.4

www.fshare.vn/file/VU9IJUD2TR4X

Valentina_Studio Pro_10.4.6

www.fshare.vn/file/MO8T51FSDAZV

Valentina_Studio Pro_10.4.16

www.fshare.vn/file/TGL9ACLOEMN3

Valentina_Studio Pro_10.4.18

www.fshare.vn/file/8CPCA5J3I1CE

Valentina_Studio Pro_10.4.22

www.fshare.vn/file/D5CZQDDGVQVV

Valentina_Studio Pro_10.5.7

www.fshare.vn/file/LXOB8WN8WM39

Valentina_Studio Pro_10.6

www.fshare.vn/file/BO6MDNWCO5C1

Valentina_Studio_10.6.1

www.fshare.vn/file/9G8IK2B3AVAG

Valentina_Studio_11.1

www.fshare.vn/file/YZTUHONYLSZ9

Valentina_Studio_11.2

www.fshare.vn/file/26FEHVQQ9QP2

Valentina_Studio_11.2.1

www.fshare.vn/file/ZBBBBESIUJS3

Valentina_Studio_11.2.2

www.fshare.vn/file/NUZ5GLEX7UFD

Valentina_Studio_11.2.3

www.fshare.vn/file/AJNFSGOP8RX1

Valentina_Studio_11.2.6

www.fshare.vn/file/A12W4KAF1KGB

Valentina_Studio_11.2.7

www.fshare.vn/file/5VRVUDZNZPB5

Valentina_Studio_11.2.8

www.fshare.vn/file/Y1XBG53OV2FO

Valentina_Studio_11.3

www.fshare.vn/file/QC6M95PSNJKU

Valentina_Studio_11.3.1

www.fshare.vn/file/6E9U5X1YHCW8

Valentina_Studio_11.4.1

www.fshare.vn/file/8OFUPO2ZI9KP

Valentina_Studio_11.4.2

www.fshare.vn/file/F6DZNZRJ5TEB

Valentina_Studio_11.4.5

www.fshare.vn/file/7Z36CV73HY4B

Valentina_Studio_11.4.6

www.fshare.vn/file/X12UXSUOKJNG

Valentina_Studio_11.4.8

www.fshare.vn/file/SNNZPB7S2MPF

Valentina_Studio_11.5.2

www.fshare.vn/file/PGR9PKE1MRPY

Valentina_Studio_Pro_11.5.3

www.fshare.vn/file/UPO32P48IL5M

Valentina_Studio_12.0

www.fshare.vn/file/WPMRLEXBFWZY

Valentina_Studio_12.0.1

www.fshare.vn/file/QSFJ5R7FAU6Z

Valentina_Studio_12.0.2

www.fshare.vn/file/N6METMFYBFVV

Valentina_Studio_12.0.3

www.fshare.vn/file/Y7VKVHIR3SJZ

Valentina_Studio_12.0.4

www.fshare.vn/file/8L29T3MOA12Y

Valentina_Studio_12.0.5

www.fshare.vn/file/K2B4EB5JYYLW

Valentina_Studio_12.0.7

www.fshare.vn/file/UALT6Z7RYA6T

Valentina_Studio_12.1

www.fshare.vn/file/9KRVS64UL7WN

Valentina_Studio_Pro_12.1.1

www.fshare.vn/file/L7VINH661CDL

Valentina_Studio_Pro_12.2

www.fshare.vn/file/OB917JVGGMJH

Valentina_Studio_12.2.1

www.fshare.vn/file/TL96UHK4NKOF

Valentina_Studio_12.3

www.fshare.vn/file/BDKKS3P31NTX

Valentina_Studio_12.3.1

www.fshare.vn/file/G551ENRLG6AM

Valentina_Studio_12.3.2

www.fshare.vn/file/IL7WNA6PUS8F

Valentina_Studio_12.3.3

www.fshare.vn/file/FGNLT4Q2VYWC

Valentina_Studio_12.3.4

www.fshare.vn/file/QEGWWJNDNV5R

Valentina_Studio_12.3.5

www.fshare.vn/file/BCGZDLM11RJ3

Valentina_Studio_12.3.6

www.fshare.vn/file/K3J72FNPB7RX

Valentina_Studio_12.4

www.fshare.vn/file/HNH9KQQ8M7S5

Valentina_Studio_12.4.1

www.fshare.vn/file/QTNIBQKAHAOA

Valentina_Studio_12.4.2

www.fshare.vn/file/MPI3LJKYXG7D

Valentina_Studio_12.4.3

www.fshare.vn/file/KSZCENWADSIZ

Valentina_Studio_12.4.4

www.fshare.vn/file/B1YFZDLOCBAA

Valentina_Studio_12_5_1

www.fshare.vn/file/RLHARQ59HD7J

Valentina_Studio_12.5.2

www.fshare.vn/file/AIGGNLQMN4BX

Valentina_Studio_12.5.3

www.fshare.vn/file/CH51DLJNCJD1

Valentina_Studio_12.5.6

www.fshare.vn/file/NIBSSD32Q8QP

Valentina_Studio_12.5.8

www.fshare.vn/file/TY5HR4Y8ZYMZ

Valentina_Studio_12.5.9

www.fshare.vn/file/LLZTVPMROUVL

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender
Comments
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
4
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x