Oneway macone

1Blocker – ứng dụng chặn quảng cáo trên Mac

1Blocker giúp bạn chặn quảng cáo, phần mềm theo dõi, hoặc bất kỳ nội dung web gây phiền khi bạn lướt web. Phần mềm có 1 nhược điểm là dường như chỉ mới hỗ trợ trên Safari.

App Store: itunes.apple.com/us/app/1blocker-block-ads-tracking/id1107421413?mt=12
More info: 1blocker.com/mac/

1Blocker v1.3

www.fshare.vn/file/YLRR8N8XQKG7

1Blocker v1.4.3

www.fshare.vn/file/I3LF2SL83J5T

1Blocker v1.4.4

www.fshare.vn/file/75TIS51FSGK9

1Blocker v1.4.5

www.fshare.vn/file/3NRJ4PW5OP8R

1Blocker 1.4.6

www.fshare.vn/file/RSD5D5C1UVJU

1Blocker 1.4.7

www.fshare.vn/file/2I2I3OUXVCTQ

1Blocker 1.4.8

www.fshare.vn/file/QKCQGR7D1QDE

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
  • Cái này bản pro mà dùng k ngon lắm, mod thử update bản mới đi

    Long Nguyen 05/07/2019 1:37 Chiều Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here