Oneway macone

4K Video Downloader Pro – Tải video chất lượng cao trên Youtube

19/05/2024
BEST APP
33 45

4K Video Downloader for Mac là ứng dụng tải video, audio miễn phí trên hệ điều hành MAC OS. Nó cho phép bạn tải cả phụ đề của các video của các bộ phim từ các trang chia sẻ phim trực tuyến phổ biến nhất. Chương trình cho phép tải về các file có chất lượng cao và tốc độ load file rất nhanh.

4K Video Downloader for Mac là công cụ hỗ trợ giao diện rất thân thiện với người sử dụng giúp họ có thể thao tác một cách rất nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể lựa chọn chất lượng của file video tải về từ thấp đến cao tùy vào mục đích sử dụng của bạn, nó còn hỗ trợ bạn chỉ tải phần âm thanh cho các file video mà bạn đã xem.
Các tính năng chính của 4K Video Downloader for Mac:
– Cho phép tải các file video với các định dạng chất lượng cao như HD 1080p, HD 720p hoặc thậm chí 4K
– Hỗ trợ bạn tải cả 1 danh sách các file video nếu cần.
– Hỗ trợ tải các file phụ đề về dưới định dạng SRT.
– Hỗ trợ tải file video về từ những trang chia sẻ video trực tuyến phố biến nhất hiện nay.

Trang chủ: www.4kdownload.com/products/videodownloader/3

Tương thích: macOS 10.13 or later, 64-bit processor

4K_Video_Downloader_4_29

www.fshare.vn/file/SY7R2MQKDVZ1

4K_Video_Downloader-4.30

www.fshare.vn/file/HTEAVDV3I2EL

4K_Video_Downloader_4.31

www.fshare.vn/file/V19U8CO8S1EQ

Các bản cũ hơn

Nhấn để xem chi tiết

4K_Video_Downloader_4.10.0

www.fshare.vn/file/QKBMVBO6GLCM

4K_Video_Downloader_4.11

www.fshare.vn/file/HTGJ2CBBBBDM

4K_Video_Downloader_4.11.2

www.fshare.vn/file/HAPGUM96TD5A

4K_Video_Downloader_4.11.3

www.fshare.vn/file/AN6MCICWAEVW

4K_Video_Downloader_4.12.0

www.fshare.vn/file/4Q3YCH4TIUFB

4K_Video_Downloader_4.12.1.

www.fshare.vn/file/QB4BXIHK6UGF

4K_Video_Downloader_4.12.2

www.fshare.vn/file/W5MG52MN6JYZ

4K_Video_Downloader_4.12.3

www.fshare.vn/file/BFX7TAOB93FI

4K_Video_Downloader_4.12.4

www.fshare.vn/file/NV71CCFVS4WV

4K_Video_Downloader_4.12.5

www.fshare.vn/file/664SBXG7BQGS

4K_Video_Downloader_4.13

www.fshare.vn/file/8QNV5TD5AODK

4K_Video_Downloader_4.13.1

www.fshare.vn/file/1JCTTEAWHEAY

4K Video Downloader 3.6.1

4K Video Downloader 3.6.3

www.fshare.vn/file/LZV5TEAVCQHV

4K Video Downloader 4.0

www.fshare.vn/file/Q7HK6SAN9ZYI

4K Video Downloader 4.1

www.fshare.vn/file/O6HPSK972DGV

4K_Video_Downloader_4.3.2

www.fshare.vn/file/5OSLCMVBJJS5

4K_Video_Downloader_4.4.8

www.fshare.vn/file/JNESGOPB38NC

4K_Video_Downloader_4.4.9

www.fshare.vn/file/EP6E6FC4D5FC

4K_Video_Downloader_4.4.10

www.fshare.vn/file/QSFJ4QZJE3X7

4K_Video_Downloader_4.5.0

www.fshare.vn/file/3HWWHFDCCFUQ

4K_Video_Downloader_4.7.0

www.fshare.vn/file/FQ6AM243UR2N

4K_Video_Downloader_4.7.1

www.fshare.vn/file/EP3YBETONWBJ

4K_Video_Downloader_4.7.2

www.fshare.vn/file/HHPV18OKHEC9

4K_Video_Downloader_4.8.2

www.fshare.vn/file/1QEHX1YIGD9W

4K_Video_Downloader_4.9.2

www.fshare.vn/file/453P43TMETPR

4K_Video_Downloader_4.9.3

www.fshare.vn/file/ZLSVS1GY8YTY

4K_Video_Downloader_4.13.1

www.fshare.vn/file/1JCTTEAWHEAY

4K Video Downloader 4.13.2

www.fshare.vn/file/LZYICZN21P7M

4K Video Downloader 4.13.3

www.fshare.vn/file/1RJ1B7TAM37G

4K_Video_Downloader_4.13.4.3930

www.fshare.vn/file/GX26HL985QYC

4K Video Downloader 4.13.5

www.fshare.vn/file/JCTWPJDV2EHZ

4K Video Downloader 4.14

www.fshare.vn/file/45ZBA8YYO7ND

4K Video Downloader 4.14.1

www.fshare.vn/file/HHNLSXZXH8GA

4K_Video_Downloader_4.14.2

www.fshare.vn/file/NXHBV87Y2455

4K Video Downloader 4.14.3

www.fshare.vn/file/5LBH66Z8XQJA

4K_Video_Downloader_4.15.0.4160

www.fshare.vn/file/664PXBFZEP6E

4K_Video_Downloader_4.15.1.4190

www.fshare.vn/file/YSTGK4NLRUNH

4K_Video_Downloader_v4.16.0

www.fshare.vn/file/662GTK3EJ9EV

4K_Video_Downloader_v4.16.1

www.fshare.vn/file/SX248GC2XCMU

4K_Video_Downloader_4.16.2

www.fshare.vn/file/1XCN1TQ1NU1E

4K Video Downloader 4.16.3

www.fshare.vn/file/4VUALWF42MRN

4K_Video_Downloader_4.16.4

www.fshare.vn/file/CP9XM37INFZD

4K_Video_Downloader_4.17

www.fshare.vn/file/BYO7POYLRSEB

4K_Video_Downloader_4.17.1.4410

www.fshare.vn/file/DP6GJ17NFVUF

4K_Video_Downloader_4.17.2.

www.fshare.vn/file/RZG1FSISAN9Y

4K_Video_Downloader_4.18

www.fshare.vn/file/58HGLCMSWT4T

4K_Video_Downloader_4.18.1

www.fshare.vn/file/2EI5TIUD31JF

4K_Video_Downloader_4.18.2

www.fshare.vn/file/RBXIGIUJS65X

4K_Video_Downloader_4.18.3

www.fshare.vn/file/67AHC1RGR7GE

4K_Video_Downloader_4.18.4

www.fshare.vn/file/W132TLCKM3AX

4K_Video_Downloader_4.18.5

www.fshare.vn/file/N7PQ8PLJM8Z1

4K_Video_Downloader_4.19

www.fshare.vn/file/EEGTIUD31NWD

4K_Video_Downloader_4.19.1

www.fshare.vn/file/GC5E9T5WWIL5

4K_Video_Downloader_4.19.2

www.fshare.vn/file/GVVHITBSR8IN

4K_Video_Downloader_4.19.3

www.fshare.vn/file/552I89BLSWUC

4K Video Downloader 4.19.4

www.fshare.vn/file/UCV3J73J9AFZ

4K_Video_Downloader_4.20

www.fshare.vn/file/VL6OO49PFTJX

4K Video Downloader PRO 4.20.1

www.fshare.vn/file/XKQQ5BSQ42OY

4K_Video_Downloader_4.20.2

www.fshare.vn/file/OW7Z5GK6VNDK

4K_Video_Downloader_4.20.3

www.fshare.vn/file/J6Z8S3Q8NDIA

4K Video Downloader PRO 4.20.4

www.fshare.vn/file/KKUBQI3MLSY6

4K Video Downloader PRO 4.21.0

www.fshare.vn/file/1FQ7IPO2YDO2

4K Video Downloader PRO 4.21.1

www.fshare.vn/file/QSK6S9LZU3KC

4K_Video_Downloader_4.21.2

www.fshare.vn/file/4HPX8Z4BYKPJ

4K Video Downloader PRO 4.21.3

www.fshare.vn/file/QRAT2HZCCH5Z

4K Video Downloader_4.21.4

www.fshare.vn/file/UNDOYJKWM38N

4K Video Downloader PRO 4.21.6

www.fshare.vn/file/U2GR8LYTVQQ8

4K Video Downloader PRO 4.21.7

www.fshare.vn/file/E1LQKCPB6L97

4K_Video_Downloader_PRO_4_22_2

www.fshare.vn/file/KJRY8WOFUMCI

4K_Video_Downloader_Pro_5.0

www.fshare.vn/file/ICWADQAYQGUL

4K Video Downloader PRO 5.0.0.5104

www.fshare.vn/file/Z6JWN8ZZPB8T

4K Video Downloader PRO 5.0.0.5203

www.fshare.vn/file/JIMCKKUCSPUV

4K_Video_Downloader_4.23

www.fshare.vn/file/B11QC7OKHJWM

4K_Video_Downloader_4.23.1

www.fshare.vn/file/5WWHFFLHCZNY

4K_Video_Downloader_4.23.2

www.fshare.vn/file/O6JXRSFEI2GT

4K_Video_Downloader_4.23.3

www.fshare.vn/file/TOP8QRAVAHCX

4K_Video_Downloader_4.24

www.fshare.vn/file/Q9SX259N9132

4K_Video_Downloader_4.24.1

www.fshare.vn/file/FKCQFNO5GJ2G

4K_Video_Downloader_Pro_5.0.0.5303

www.fshare.vn/file/5R42LM11SNMW

4K_Video_Downloader_4.24.3

www.fshare.vn/file/KADRFLHCXDTO

4K_Video_Downloader_4.24.4

www.fshare.vn/file/61B6PRHS9N91

4K_Video_Downloader_4.25.1

www.fshare.vn/file/9ZYMXLVBMZUZ

4K_Video_Downloader_4.26

www.fshare.vn/file/71B5HPTPSK86

4K_Video_Downloader_4.26.1

www.fshare.vn/file/TAO8T9IJUE7I

4K_Video_Downloader_4.27

www.fshare.vn/file/RLHCYIFB22VW

4K_Video_Downloader_4.27.1

www.fshare.vn/file/VM92B4C2YG4Y

4K_Video_Downloader_4.28.0

www.fshare.vn/file/AYRPV2DDI5UO

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
4
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x