Oneway macone

A Better Finder Rename – Hỗ trợ thay đổi tên file hàng loạt

14/11/2023
MAC APPLICATION
14 1

A Better Finder Rename là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc đổi tên file trên thế giới hiện nay. Bất cứ ai cần phải đổi tên hàng loạt rất nhiều file hàng ngày, đặc biệt là các nhà phát triển web và bất cứ ai làm việc với rất nhiều hình ảnh hoặc file âm thanh – có thể nghĩ tới A Better Finder Rename.

A Better Finder Rename cung cấp một bộ hoàn chỉnh các tùy chọn thay đổi tên, chúng được tổ chức vào 7 loại khác nhau. Mọi thứ từ việc sửa đổi văn bản và thêm số thứ tự vào đến thay đổi định dạng và đổi tên các file dựa vào ngày giờ ( đặc biệt là tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia). Hơn nữa, bạn có thể chỉ định, áp dụng và tiết kiệm nhiều bước đổi tên, và A Better Finder Rename có thể tự động giải quyết các xung đột về tên file.

Tương thích: OS X 10.10 or later, 64-bit processor

A_Better_Finder_Rename_11_11.61

www.fshare.vn/file/BBDNV86WQP43

A_Better_Finder_Rename_12_12.03

www.fshare.vn/file/UIPP9SZ93B4C

Các bản cũ hơn xem bên dưới

Nhấn để xem chi tiết

A Better Finder Rename 10.8

www.fshare.vn/file/C2ZH8GAQLG9O

A Better Finder Rename v10.14

www.fshare.vn/file/UF9SX12W6S68

A Better Finder Rename 10.18

www.fshare.vn/file/K29T4SGK87Z4

A Better Finder Rename 10.20

www.fshare.vn/file/Z8T8BLRUNG1G

A Better Finder Rename 10.21

www.fshare.vn/file/BJIOMRPZKM4F

A Better Finder Rename 10.26

www.fshare.vn/file/2RFI1A25CYLQ

A Better Finder Rename 10.27

www.fshare.vn/file/LRRBWCN341JE

A Better Finder Rename 10.29

www.fshare.vn/file/CEQAWF68F7GD

A Better Finder Rename 10.30

www.fshare.vn/file/NWBMWCRK99BJ

A Better Finder Rename 10.32

www.fshare.vn/file/FI2FR8LZWAHA

A Better Finder Rename 10.37

www.fshare.vn/file/NSS9LZW99AET

A_Better_Finder_Rename_10_10.38

www.fshare.vn/file/WZZO7L6TD33U

A_Better_Finder_Rename_10_10.39

www.fshare.vn/file/XDSMFYCJCV4L

A_Better_Finder_Rename_10_10.40

www.fshare.vn/file/DUXWHD48KT79

A_Better_Finder_Rename_10_10.41

www.fshare.vn/file/BM1W71A38M8Z

A Better Finder Rename 10.43_fix

www.fshare.vn/file/X2469IGHR41I

A_Better_Finder_Rename_11_11.00b12

www.fshare.vn/file/MOA4FLDTPRIW

A_Better_Finder_Rename_11_11.00b19

www.fshare.vn/file/JDV4MJKWKWJP

A_Better_Finder_Rename_11_11.04

www.fshare.vn/file/X96UGHPUTE7J

A Better Finder Rename 11.11.12

www.fshare.vn/file/QEI5XWJOJDXA

A Better Finder Rename 11.11.13

www.fshare.vn/file/UHIUJR1JE3W2

A_Better_Finder_Rename_11_11.14

www.fshare.vn/file/XT3LKRSHQZH7

A_Better_Finder_Rename_11_11.15

www.fshare.vn/file/PDCDLKQSJXU4

A_Better_Finder_Rename_11_v11.16

www.fshare.vn/file/YJL29VALRUMB

A_Better_Finder_Rename_11_v11.17

www.fshare.vn/file/QTL82DCENTWS

A_Better_Finder_Rename_11_v11.18

www.fshare.vn/file/J4OUWOH2KF6A

A.Better.Finder.Rename.11.19

www.fshare.vn/file/ZQGTGIVNDNU3

A.Better.Finder.Rename.11.20

www.fshare.vn/file/7HMDO47F8L25

A.Better.Finder.Rename.11.21

www.fshare.vn/file/2EI5XYQLF3VT

A.Better.Finder.Rename.11.22

www.fshare.vn/file/PENTTD6HK3J5

A.Better.Finder.Rename.11.23

www.fshare.vn/file/PXBG3Q7HMCJD

A.Better.Finder.Rename.11.25

www.fshare.vn/file/A1YG4Y6QWZ2Z

A_Better_Finder_Rename_11_11.27

www.fshare.vn/file/XSWXPHZ911V1

A_Better_Finder_Rename_11_11.28

www.fshare.vn/file/G54TJWRQ7FC6

A_Better_Finder_Rename_11_v11.29

www.fshare.vn/file/KVGBXIGFKAG3

A_Better_Finder_Rename_11_11.31

www.fshare.vn/file/BU4Q2SK6UKWM

A_Better_Finder_Rename_11_11.32

www.fshare.vn/file/QC6L6UFAXLVC

A_Better_Finder_Rename_11_11.33

www.fshare.vn/file/55X246AN5GLB

A_Better_Finder_Rename_11_11.34

www.fshare.vn/file/FX7WN92B23YB

A.Better.Finder.Rename.11.35 [từ bản này Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/XOCDI9HBSVRV

A_Better_Finder_Rename_11_11.36

www.fshare.vn/file/U3MKQOYG4ZA8

A_Better_Finder_Rename_11_11.37

www.fshare.vn/file/YJKVIJZ21QAY

A_Better_Finder_Rename_11_11_38b05

www.fshare.vn/file/RMLVBLSZ8YT1

A_Better_Finder_Rename_11_11.39

www.fshare.vn/file/Q2RDB7RZFSHR

A_Better_Finder_Rename_11_11.40

www.fshare.vn/file/I1A4HQZKIJZ1

A_Better_Finder_Rename_11_11.41

www.fshare.vn/file/ZMVAEYBDO2V2

A.Better.Finder.Rename.11.43

www.fshare.vn/file/ZLTZ7S4UPRDC

A_Better_Finder_Rename_11_11.44

www.fshare.vn/file/K9ACKM5JY1XC

A_Better_Finder_Rename_11_11.45

www.fshare.vn/file/4ZCFTL817POY

A_Better_Finder_Rename_11_11.46

www.fshare.vn/file/VE3YBFURZGZE

A_Better_Finder_Rename_11_11.47

www.fshare.vn/file/SWYSTGK983GQ

A_Better_Finder_Rename_11_11.48

www.fshare.vn/file/JNERC4C2X9AA

A_Better_Finder_Rename_11_11.49

www.fshare.vn/file/453Q7HIVNCER

A.Better.Finder.Rename.11.50

www.fshare.vn/file/72FMMYPEMMZT

A_Better_Finder_Rename_11_11.51

www.fshare.vn/file/ZTYZV6XU9F4Y

A.Better.Finder.Rename.11.52

www.fshare.vn/file/SEAXJNFWYV9C

A_Better_Finder_Rename_11_11.53

www.fshare.vn/file/XZV4MJIOLQJB

A_Better_Finder_Rename_11_11.54

www.fshare.vn/file/PYG3Q8OFUPRD

A_Better_Finder_Rename_11_11.55

www.fshare.vn/file/Y1YJGFHWU74S

A_Better_Finder_Rename_11_11.56

www.fshare.vn/file/Z38N8XSVS1FR

A_Better_Finder_Rename_11_11.57

www.fshare.vn/file/IIPREHX1ZMWC

A_Better_Finder_Rename_11_11.58

www.fshare.vn/file/8DVZ1YG5ZA8X

A_Better_Finder_Rename_11_11.59

www.fshare.vn/file/N4D6KZZQEJAG

A_Better_Finder_Rename_11_11.60b

www.fshare.vn/file/JKZXG7E2VXQL

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x