Oneway macone

BusyContacts – Quản lý danh bạ trên Mac OS

10/10/2023
Business
8 2

 BusyContacts là một ứng dụng quản lý danh bạ cho OS X giúp tạo ra, tìm kiếm và quản lý danh bạ nhanh hơn và hiệu quả hơn.

BusyContacts brings to contact management the same power, flexibility, and sharing capabilities that BusyCal users have

enjoyed with their calendars. What’s more, BusyContacts integrates seamlessly with BusyCal forming a flexible, easy to use CRM solution that works the way you do.

BusyContacts syncs with the built-in Contacts app on OS X and iOS and supports all leading cloud services, including iCloud, Google, Exchange, Facebook, Twitter and LinkedIn.

BusyContacts_2023.1.1

www.fshare.vn/file/LG8INFWYTY4D

BusyContacts 2023.1.1.202310101

www.fshare.vn/file/1GWWM258HGK6

BusyContacts_2023.2.1

www.fshare.vn/file/AKQOV6XWF58C

BusyContacts_2023.3.1

www.fshare.vn/file/GWYSTFDB7S4X

Các bản cũ hơn

Nhấn để xem chi tiết

BusyContacts 1.0.5

www.fshare.vn/file/XKRTMDP8OH2M

BusyContacts 1.1.3

www.fshare.vn/file/8CPAZWBKN94G

BusyContacts 1.1.8

www.fshare.vn/file/ENWCMV88986V

BusyContacts 1.1.9

www.fshare.vn/file/ALWGAQJBLSVR

BusyContacts 1.2.1

www.fshare.vn/file/I62J885TD34Z

BusyContacts 1.2.8

www.fshare.vn/file/UZ7NG2KHD6GH

BusyContacts 1.2.13

www.fshare.vn/file/6WU74SCZRHXY

BusyContacts 1.2.15

www.fshare.vn/file/3FPXADRGPW5Q

BusyContacts_1.3.2

www.fshare.vn/file/2I89DQDELHD5

BusyContacts_1.3.3

www.fshare.vn/file/6E6E9QQ8M7S6

BusyContacts_1.3.4

www.fshare.vn/file/Z4AQOV4OTPVY

BusyContacts_1.3.5

www.fshare.vn/file/DCCFUPQ8PKGC

BusyContacts 1.4.1.

www.fshare.vn/file/6XWHC1TS7E43

BusyContacts 1.4.2

www.fshare.vn/file/HJZ1YG64TIVI

BusyContacts 1.4.3

www.fshare.vn/file/MPCCEOW9BG4V

BusyContacts_1.4.4

www.fshare.vn/file/OENV6Y244VWK

BusyContacts_1.4.5

www.fshare.vn/file/LF1KHHMICWBH

BusyContacts_1.4.6

www.fshare.vn/file/6S7E57DW83GP

BusyContacts_1.4.7

www.fshare.vn/file/3SEFLF3UPSLD

BusyContacts_1.4.7.140801

www.fshare.vn/file/JUE6D1TPUT9L

BusyContacts_1.4.8

www.fshare.vn/file/VE552LKQSGMG

BusyContacts_1.4.9__140906

www.fshare.vn/file/O49N9ZXG7AN4

BusyContacts_1.4.10.141003

www.fshare.vn/file/VHIS7DW7Z6IS

BusyContacts_1.4.11.141102

www.fshare.vn/file/YPFNSORK72GS

BusyContacts_1.5.0.150002

www.fshare.vn/file/PQB231KKS2KF

BusyContacts_1.5.0.150105

www.fshare.vn/file/Z47GFFKCO4BW

BusyContacts_1.5.1.150107

www.fshare.vn/file/WXQJ76Z6NFVX

BusyContacts_1.5.1.150113

www.fshare.vn/file/33VXRR8JRZFU

BusyContacts_1.5.1.150114

www.fshare.vn/file/OOZQGPXABH63

BusyContacts_1.5.2.150203

www.fshare.vn/file/GOSNO5D5D7JV

BusyContacts 1.5.2.1.150302

www.fshare.vn/file/TNG2NU1A5HTC

BusyContacts 1.6.0.160020 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/DLKVCTTCYIGE

BusyContacts 1.6.1

www.fshare.vn/file/FKCQDFPZMU4S

BusyContacts_1.6.2

www.fshare.vn/file/LRTIS7BQGUL6

BusyContacts_1.6.3

www.fshare.vn/file/RP3W4K9AFX7U

BusyContacts 1.6.4

www.fshare.vn/file/48F9NCDLN7PP

BusyContacts_1.6.4__160405

www.fshare.vn/file/WNA7UE467887

BusyContacts 1.6.5

www.fshare.vn/file/W9AEVWOENU1A

BusyContacts 1.6.7

www.fshare.vn/file/Z93B1XFX7VIP

BusyContacts 2022.3.1

www.fshare.vn/file/UL3EFPYIBRMK

BusyContacts 2022.4.1

www.fshare.vn/file/6XVE1MSWU8EX

BusyContacts 2022.4.2

www.fshare.vn/file/HL7XSXYU2FR7

BusyContacts_2022.4.3_(202240304)

www.fshare.vn/file/MKPKF6AM259M

BusyContacts_2022.4.4

www.fshare.vn/file/MHAM38KXODJ9

BusyContacts_2022.4.5

www.fshare.vn/file/1A4FJ5R8IOJG

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x