Apps tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉ nên phục vụ mục đích dùng thử, nếu tốt, hãy mua bản quyền.
Cố gắng tìm kiếm trước, nếu có thắc mắc post lên Group ML&ĐB, AE trong đây sẵn sàng hỗ trợ

All posts in: MAC GAMES

Một số Game  mình up nhưng không có thời gian post lên Web. AE có thể theo dõi tại Folder sau: https://www.fshare.vn/folder/VGASWT79DTPS