Oneway macone

Default Folder X – Thêm tiện ích cho Finder mặc định của Mac

19/05/2024
BEST APP
15 1

Default Folder X sẽ thêm một thanh toolbar bên phải của hộp thoại Open và Save như là một Toolbar có sẵn trong Mac, Thanh toolbar này giúp bạn truy cập nhiều mục và lệnh, hỗ trợ điều hướng nhanh

Tính năng chính:

  • Directory assistant: You can access the contents of your recent, favorite, and open folders right from Default Folder X’s toolbar.
  • Real time saving: If you’re constantly saving things inside the same folder, Default Folder X can remember that folder for you.
  • Finder management: Default Folder X lets you open up or save to any Finder window with a single click.
  • Instant Recall: To help you quickly return to folders you’ve recently used, Default Folder X remembers them for you.
  • Spotlight on the spot: Default Folder X lets you add Spotlight keywords, OpenMeta tags, and Finder labels on the spot, while you’re still in the Save dialog.
  • Information central: With Default Folder X you get previews below every Open dialog, expanded to fill the available space. Need to see more detail? Click on the image and it zooms up to full size.
  • Workflow without work: Rather than make you learn and set up a new application, Default Folder X blends into OS X.

Tương thích: OS X 10.10 or later, 64-bit processor

Default_Folder_X_6.0b1

www.fshare.vn/file/33URZDOYKOGY

Default_Folder_X_6.0b2

www.fshare.vn/file/C2XAADNWDVYW

Default_Folder_X_6.0b4

www.fshare.vn/file/1EOXBJHGNMT1

Default_Folder_X_6.0b5

www.fshare.vn/file/N21RGPUYZSR8

Default_Folder_X_6.0

www.fshare.vn/file/SAQNO8UALVEZ

Default_Folder_X_6.0.1

www.fshare.vn/file/JQUS65VS3Q6B

Default_Folder_X_6.0.2

www.fshare.vn/file/UIQTMG5ZDH5Y

Default_Folder_X_6.0.3

www.fshare.vn/file/3X7UE6D47E57

Default_Folder_X_6.0.5

www.fshare.vn/file/I9F69IHNKM5K

Default_Folder_X_6.0.7

www.fshare.vn/file/HFHSBU4PZJF9

Các bản cũ hơn

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Default_Folder_X_5.3.6

www.fshare.vn/file/A97VL4GPYDMU

Default_Folder_X_5.4b3

www.fshare.vn/file/NH8DV18RWYWA

Default_Folder_X_5.4b4

www.fshare.vn/file/QPZO357BN1YJ

Default_Folder_X_5.4b5

www.fshare.vn/file/4NPCA4FLEVYW

Default_Folder_X_5.4.1

www.fshare.vn/file/XXKQO1QFLIE7

Default_Folder_X_5.4.6

www.fshare.vn/file/SC1W7XVBMXHF

Default_Folder_X_5.5b3

www.fshare.vn/file/4VVHIUHIUFB1

Default_Folder_X_5.5b5

www.fshare.vn/file/BRNN1W9ACMTW

Default_Folder_X_5.5 final

www.fshare.vn/file/GEC7PNXEYCLM

Default_Folder_X_5.5.2

www.fshare.vn/file/WWN7T9GC1SOS

Default_Folder_X_5.5.3

www.fshare.vn/file/T3LKSZA7VIOL

Default_Folder_X_5.5.4

www.fshare.vn/file/9U9GAPGVQVT7

Default_Folder_X_5.5.6

www.fshare.vn/file/U4SEA1YJJRW3

Default Folder X 5.5.8

www.fshare.vn/file/N927M93FNNZT

Default_Folder_X_5.5.9

www.fshare.vn/file/IXWE2RGPUVKW

Default_Folder_X_5.6b1 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/G3RBYPEKF4ZD

Default Folder X 5.6b2

www.fshare.vn/file/SBYKOH2MMZUY

Default Folder X 5.6b3

www.fshare.vn/file/6T9JPMROSNLQ

Default Folder X 5.6b4

www.fshare.vn/file/VAIFBYO8UBPD

Default Folder X 5.6b5

www.fshare.vn/file/ZJIK5PW5MG4Z

Default_Folder_X_5.6

www.fshare.vn/file/ELIHPQDA39T2

Default_Folder_X_5.6.1

www.fshare.vn/file/UOIBRJ86Y1YH

Default_Folder_X_5.6.2

www.fshare.vn/file/K4J6XYN6K3HU

Default Folder X 5.6.3

www.fshare.vn/file/4TLAADOZO4BW

Default_Folder_X_5.6.4

www.fshare.vn/file/SGKAEX6PTR3V

Default_Folder_X_5.6.5

www.fshare.vn/file/MROV3HWRX4EF

Default_Folder_X_5.6.6

www.fshare.vn/file/VE3X7WQNTWRU

Default Folder X 5.7d3

www.fshare.vn/file/HQYBFY95MEUU

Default Folder X 5.7b1

www.fshare.vn/file/QLHFC6IVIPP7

Default Folder X 5.7b2

www.fshare.vn/file/PZIAM1YJJQTN

Default Folder X 5.7b3

www.fshare.vn/file/47BQI1DI5XYS

Default_Folder_X_5.7_(5453)

www.fshare.vn/file/JE3X93GR8KT5

Default_Folder_X_5.7.1_fix

www.fshare.vn/file/O7NFVUCWAEUT

Default_Folder_X_5.7.2

www.fshare.vn/file/3EGRASVS3OYI

Default_Folder_X_5.7.3

www.fshare.vn/file/G3RB1V5R4ZFW

Default_Folder_X_5.7.5

www.fshare.vn/file/95OP8PNTVPKJ

Default_Folder_X_6.0d19

www.fshare.vn/file/7CSQ3TOP7JUD

Default_Folder_X_6.0d21

www.fshare.vn/file/GQ1NYLU75TIQ

Default_Folder_X_6.0d24

www.fshare.vn/file/YCMTZ8WM4C7M

Default Folder X 5.7.6

www.fshare.vn/file/YKN8Z1TS7CSR

Default_Folder_X_6.0a1

www.fshare.vn/file/2DCEOYG52JAH

Default_Folder_X_5.7.7

www.fshare.vn/file/UNCKIK29S2LL

Default_Folder_X_6.0a3

www.fshare.vn/file/54SFGR7CXDSJ

Default_Folder_X_6.0a4

www.fshare.vn/file/X7VKWL11RHSD

Default_Folder_X_6.0a5

www.fshare.vn/file/25AQKDV16IR2

Default_Folder_X_6.0a7

www.fshare.vn/file/4LDRIYYQGUNF

Default_Folder_X_6.0a8

www.fshare.vn/file/5FEFNSOSOQDE

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x