Oneway macone

DjVu Reader Pro – Phần mềm đọc file DjVu

26/10/2022
Business
3 0

DjVu Reader Pro: là phần mềm tốt nhất để đọc file DjVu trên mac với nhiều chế độ đọc khác nhau như:Full Screen View, Page Thumbnail, Searching Pane,Viewing Scale và Print .

Tính năng chính:

 • Open DjVu file quickly even very big file and read smoothly
 • Text Selecting
 • Search given content within document
 • Export to PDF, TXT
 • Quick Look Supported
 • Bookmarks Management
 • Toggle Contents Pane: Display with Thumbnails, Outline or Content only.
 • Full Screen Supported
 • Display Mode: Single Page, Single Page Continuous, Two Page, Two Page Continuous
 • Zoom: Zoom In, Zoom Actual Size , Zoom Out or Zoom to Fit
 • Previous/Next: Go to First Page, Previous Page, Next Page or Last Page
 • Printing

DjVu_Reader_Pro_2.5.7

www.fshare.vn/file/RLBKM4FIY4BY

DjVu_Reader_Pro_2.5.8

www.fshare.vn/file/DTQZG3SDAYRN

DjVu_Reader_Pro_2.5.9

www.fshare.vn/file/O34X7UF9SY5J

DjVu_Reader_Pro_2.6.0

www.fshare.vn/file/IBRKBKM6RYA9

DjVu_Reader_Pro_2.6.1

www.fshare.vn/file/1RFMLRRBYN1Z

DjVu Reader Pro 2.6.2

www.fshare.vn/file/VIOLLZYID31M

DjVu Reader Pro 2.6.3

www.fshare.vn/file/FX7VINH5ZBA8

DjVu_Reader_Pro_2.6.4

www.fshare.vn/file/6774OSPW5NKP

DjVu_Reader_Pro_2.6.5

www.fshare.vn/file/73MMXIJVJQVU

DjVu Reader Pro 2.6.6

www.fshare.vn/file/XTY3AT4Q2VWL

DjVu_Reader_Pro_2.6.7

www.fshare.vn/file/8WN8VIL7XU75

DjVu Reader Pro 2.6.8

www.fshare.vn/file/QO1PB4D8RUPS

DjVu_Reader_Pro_2.6.9

www.fshare.vn/file/TUMAABG3SFGO

Các bản cũ hơn:

Nhấn vào đây để xem chi tiết

DjVu_Reader_Pro_2.3.1.

www.fshare.vn/file/K7Y37F9QNROT

DjVu_Reader_Pro_2.3.2

www.fshare.vn/file/YXJOFUQUTBQH

DjVu_Reader_Pro_2.3.4

www.fshare.vn/file/LM5HQ1NWDRJ4

DjVu_Reader_Pro_2.3.5

www.fshare.vn/file/ZGY8XT2FSD5E

DjVu_Reader_Pro_2.3.6

www.fshare.vn/file/J5Q2P8OI9G7C

DjVu_Reader_Pro_2.3.7

www.fshare.vn/file/DFP3YBG2LJPM

DjVu_Reader_Pro_2.3.8

www.fshare.vn/file/GK84PW6UIPQD

DjVu_Reader_Pro_2.3.9

www.fshare.vn/file/INFVTAPCENTW

DjVu_Reader_Pro_2.4.0

www.fshare.vn/file/US79HFC5EB36

DjVu_Reader_Pro_2.4.1

www.fshare.vn/file/DFOUZ6K3EGTG

DjVu_Reader_Pro_2.4.2

www.fshare.vn/file/JHJXSX25BSUL

DjVu_Reader_Pro_2.4.3

www.fshare.vn/file/ENRMLSXZWCPA

DjVu_Reader_Pro_2.4.4

www.fshare.vn/file/TS7E58E3VXT1

DjVu_Reader_Pro_2.4.5

www.fshare.vn/file/WF3WZ1TS7BQI

DjVu_Reader_Pro_2.4.6

www.fshare.vn/file/ADRGQZKL12VY

DjVu_Reader_Pro_2.4.7 [từ bản này chạy Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/G4X12YFY8ZYO

DjVu_Reader_Pro_2.4.8

www.fshare.vn/file/OB9ZYLRTITBR

DjVu_Reader_Pro_2.4.9

www.fshare.vn/file/CO5D5D46BRKA

DjVu_Reader_Pro_2.5.0

www.fshare.vn/file/ZMWDW6R4W29S

DjVu_Reader_Pro_2.5.1

www.fshare.vn/file/X3AXLT3OV2EJ

DjVu_Reader_Pro_2.5.3

www.fshare.vn/file/HGLADO1UUIPP

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x