Oneway macone

Downie 4 – Phần mềm hỗ trợ tải Video trên Youtube và hầu hết các trang khác

27/02/2024
BEST APP
45 11

Downie là ứng dụng tải video cho macos có thể bạn sẽ cần. Nó không chỉ đơn giản là một Youtube Downloader: Downie hỗ trợ tại thời điểm này trên 800 trang web khác nhau! Danh sách đầy đủ có thể được xem trong tùy chọn của Downie, trong tab Website

Với mỗi bản cập nhật, ứng dụng lại thêm một số trang web mới theo yêu cầu của người dùng – chỉ cần gửi cho họ một liên kết đến một trang web không hoạt động và rất có thể họ sẽ thêm nó vào bản cập nhật tiếp theo!

Các trang hiện đang hỗ trợ có thể kể đến như:

YouTube, Vimeo, trailers.apple.com, CNBC, NHL, LiveLeak, Insanee, Daily Haha, BlipTV, DotSub, Daily Motion, Over Stream, eHow, Devil Ducky, PlayFM, PBS, Vine.Co, MetaCafe, iView, Bofunk, MadiaSilo, MTV, V-Vids, 15min.lt, Break.com, CollegeHumor, eBaum’s World, eSPN.go.com, NicoVideo.jp, NoiseTrade, On.AOL, Billboard, Cook’s Illustrated, FunnyOrDie, MLB, Bloomberg, Craftsy, Facebook, Kickstarter, Lynda, NBC News, Rotten Tomatoes, Slashdot, South Park Studios, Video Detective, etc.

 • Supports many sites – currently supports over 1,000 different sites (including YouTube, Youku, Bilibili, Vimeo, etc.) and the number is rapidly growing.
 • 4K video YouTube support – unlike many other YouTube downloaders, Downie supports HD video on YouTube, up to 4K.
 • Postprocessing – need your video in MP4 for iTunes? Or want just the audio track? No problem, Downie can handle this for you automatically!
 • Quick support – I respond to emails usually within 24 hours and often add support for requested sites in the next update.
 • Frequent updates – Don‘t wait weeks for new sites to be supported, or bugs to be fixed! Downie is updated about once a week with new features, sites supported, etc.
 • International – not only that Downie supports country-specific sites, it is localized into various languages. If your language is missing, contact us – we can offer you a free license in exchange for a translation.

Những tính năng mới trên Downie 4

 • UI Redesign – the UI has been redesigned with more options at hand, while not cluttering the UI.
 • Menu Bar Control – control the app from the menu bar – without the need for the Dock icon.
 • Customizations – custom postprocessing using your own shell script, custom file name formatting, and much more.
 • Improved Speed – YouTube videos load up to 6 times faster with Downie 4 when compared to Downie 3!
 • Metadata Improvements – the metadata that Downie gathers can be written into an external JSON file for further custom processing.
 • Improved User-Guided Extraction – the UGE window now has history, allows saving favorites and much more.
 • … and much more! – many minor improvements, like custom naming schemes, option to force MP4 downloads, better cancellation, priority flags, etc…

Downie_4_4.7.3

www.fshare.vn/file/ZERB1XBJGEEG

Downie_4_4.7.4

www.fshare.vn/file/Q9SVPQB1YG4W

Các bản cũ hơn

Nhấn để xem chi tiết

Downie_4_4.0.1

www.fshare.vn/file/R53SEB4FGR8K

Downie_4_4.0.2

www.fshare.vn/file/UAIGHS8HIR3S

Downie_4.0.2.4069

www.fshare.vn/file/N38IOMRR6DZN

Downie 4.0.3

www.fshare.vn/file/VING3RATZ8WK

Downie 4.0.4

www.fshare.vn/file/75SARQ57BQGR

Downie 4 4.0.5

www.fshare.vn/file/HR4ZEP455X27

Downie 4 4.0.6

www.fshare.vn/file/4Q42P32QAWGA

Downie 4 4.0.7

www.fshare.vn/file/NBDLN6MCJF9P

Downie 4 4.0.8

www.fshare.vn/file/NXHC2V3FMLT4

Downie 4 4.0.10

www.fshare.vn/file/TEB1ZMT2GWWK

Downie 4 4.0.11

www.fshare.vn/file/82CBA7UGGNN2

Downie_4.0.12

www.fshare.vn/file/9OFSFGR7DZNZ

Downie_4.0.13

www.fshare.vn/file/UWPMOB8VGFHW

Downie_4.0.14

www.fshare.vn/file/NV5SAPI6ZA3A

Downie_4.0.15

www.fshare.vn/file/2FOUZ4BYN21Q

Downie_4.0.16

www.fshare.vn/file/C1TPTQW5PSMH

Downie_4.0.17

www.fshare.vn/file/6ONV71CBCFVV

Downie_4.1

www.fshare.vn/file/FVXPJAG9LWHF

Downie_4.1.1

www.fshare.vn/file/8XPGUOMRQ2VV

Downie_4_4.1.1_4143

www.fshare.vn/file/JNCG3OYH8HFE

Downie_4_4.1.2

www.fshare.vn/file/EC6MBESIUKXP

Downie_4_4.1.3

www.fshare.vn/file/BPFQ6DZMXG8H

Downie_4_4.1.4

www.fshare.vn/file/MJKWM4GOP8PL

Downie_4_4.1.5

www.fshare.vn/file/JZZSQZG2LKSY

Downie_4_4.1.6

www.fshare.vn/file/15BWAID2YBH5

Downie_4_4.1.7

www.fshare.vn/file/A4IVL3B1ZNZS

Downie_4_4.1.8

www.fshare.vn/file/GPXBFX4GPYFY

Downie_4_4.1.9

www.fshare.vn/file/H2GX11QFORLE

Downie_4_4.1.10

www.fshare.vn/file/T61FSFHWQRBZ

Downie_4_4.1.11

www.fshare.vn/file/E2UVJUAMYQI1

Downie_4_4.1.12

www.fshare.vn/file/WCRJ3LG9LWKR

Downie_4_4.1.13

www.fshare.vn/file/8LZYJIPRGNN1

Downie_4_4.1.14

www.fshare.vn/file/UHNJGFHVNFTL

Downie_4_4.1.15

www.fshare.vn/file/EEJ73MJJVJS3

Downie_4_4.1.16

www.fshare.vn/file/93DCB8132RFL

Downie_4_4.1.17

www.fshare.vn/file/AQLHCXF2QB23

Downie_4_4.1.18

www.fshare.vn/file/WLXN5K2B3BYM

Downie_4_4.1.19

www.fshare.vn/file/VDYIE6E8OH3M

Downie_4_4.1.20

www.fshare.vn/file/U3LDV17NESGM

Downie_4_4.1.20_4221

www.fshare.vn/file/GC357BN38JR1

Downie_4_4.2.

www.fshare.vn/file/NV4MMVBO5EB4

Downie_4_4.2_CR2.

www.fshare.vn/file/DH2MLWJM82B4

Downie_4_4.2.1

www.fshare.vn/file/2XA983FNO9YQ

Downie 4 4.2.1 4231

www.fshare.vn/file/5K3IZ8T63P2U

Downie_4_4.2.1_4232

www.fshare.vn/file/GJZ4BZPCA6NJ

Downie 4 4.2.2

www.fshare.vn/file/8E1NV72EKE1O

Downie_4_4.2.3

www.fshare.vn/file/5HR3TK7Z4AU3

Downie_4_4.2.4_(4240)

www.fshare.vn/file/8JS1KE1O4APH

Downie_4.2.5

www.fshare.vn/file/44Y93DA3B22U

Downie_4_4.2.6

www.fshare.vn/file/ELJM7WODI8AF

Downie_4_4.2.7

www.fshare.vn/file/XG7E3X6TAQLF

Downie_4.2.8 [M1]

www.fshare.vn/file/QOXEW29VE1O2

Downie_4_4.2.9 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/5BV86WT4R9PH

Downie_4_4.2.10

www.fshare.vn/file/YLT3OXADRFMI

Downie_4_4.3

www.fshare.vn/file/4PW6S8GC342O

Downie 4.3.1

www.fshare.vn/file/YMXMYPCB8YYK

Downie_4.3.2 [Chạy qua rosetta trên M1]

www.fshare.vn/file/C8UDXDRGOQGP

Downie_4.3.3

www.fshare.vn/file/MSSCZRLEYDMR

Downie_4_4.3.4

www.fshare.vn/file/ZDKF8KVE5664

Downie 4 4.3.5

www.fshare.vn/file/3KBKOGVS4UOL

Downie 4.3.6

www.fshare.vn/file/WWJNGZDKIL4J

Downie_4_4.3.7

www.fshare.vn/file/75Q3X7TCWBJJ

Downie_4_4.3.8

www.fshare.vn/file/86XVBN38IOMT

Downie_4_4.3.9

www.fshare.vn/file/HOP9UAJJTALY

Downie_4_4.4

www.fshare.vn/file/X11RJ3J5R9OF

Downie_4_4.4.1

www.fshare.vn/file/ID1RK719YRQ3

Downie_4_4.4.2

www.fshare.vn/file/BQFMKRUQUPTN

Downie_4_4.4.3

www.fshare.vn/file/HK4KBIE468DV

Downie_4_4.4.4

www.fshare.vn/file/EUUFAXIJTBTU

Downie_4.4.5

www.fshare.vn/file/MSTIUD43UOO1

Downie_4.4.6.4344

www.fshare.vn/file/JRZBDLN8WJQS

Downie 4.4.7

www.fshare.vn/file/HS9LWIL4K6WS

Downie_4_4.4.8

www.fshare.vn/file/X4DA2441H4R9

Downie_4_4.4.9

www.fshare.vn/file/6TD2UXRUMBG4

Downie 4.4.10

www.fshare.vn/file/ZNZSORI1CDH4

Downie_4_4.4.11

www.fshare.vn/file/G9OCDJBOA11S

Downie 4.5 CR2

www.fshare.vn/file/HBU1A5K6TFBZ

Downie_4_5_1

www.fshare.vn/file/RSHQX83FNO9W

Downie_4_4.5.11

www.fshare.vn/file/V86XXN4D6JXT

Downie 4.5.2

www.fshare.vn/file/KPMN7OLOB94G

Downie 4.5.3

www.fshare.vn/file/ROSNMWG9M26E

Downie_4_4.5.4

www.fshare.vn/file/58E2RGPW6TCY

Downie 4.5.5

www.fshare.vn/file/N359IITAMZV7

Downie_4_4.5.6

www.fshare.vn/file/6UK133X7VJS4

Downie_4_4.5.7

www.fshare.vn/file/Y8YU5THMF1JB

Downie 4.5.8

www.fshare.vn/file/8YU6XWF7HGNL

Downie_4_4.5.9

www.fshare.vn/file/95NMT2KCO8PO

Downie_4_4.5.10

www.fshare.vn/file/9ADP7NCI8AIH

Downie_4_4.5.11

www.fshare.vn/file/V86XXN4D6JXT

Downie_4_4.6

www.fshare.vn/file/WDUUE9RTHQXA

Downie_4_4.6.1

www.fshare.vn/file/PB5JZ2YIBQI1

Downie_4_4.6.2

www.fshare.vn/file/AOBA6QW4J4OR

Downie_4_4.6.3

www.fshare.vn/file/QDDH2H3LJNDK

Downie_4_4.6.4

www.fshare.vn/file/DCB8XRR9N93E

Downie_4_4.6.5

www.fshare.vn/file/4SEC5IR52MQH

Downie_4_4.6.6

www.fshare.vn/file/WLYRQ3ZEQ9QP

Downie_4_4.6.7

www.fshare.vn/file/QIZ9XQLG9KT8

Downie_4_4.6.8

www.fshare.vn/file/53OW972DEMOB

Downie_4_4.6.10

www.fshare.vn/file/RY96R4ZCH4RC

Downie v4.6.11

www.fshare.vn/file/BTX1XEYA9815

Downie_4_4_6_12

www.fshare.vn/file/2MM12TORGOTU

Downie 4.6.13

www.fshare.vn/file/2B6K4MID2UWO

Downie_4_4.6.14

www.fshare.vn/file/XCLPJ889CKN9

Downie_4_4.6.15_4553

www.fshare.vn/file/K5PUTBV5UHNK

Downie_4_4.6.16

www.fshare.vn/file/2RFLG664SE9V

Downie_4_4.6.17

www.fshare.vn/file/D9VDXBIAMZV5

Downie_4_4.6.17_(4566)

www.fshare.vn/file/4BU3MMXMZW71

Downie_4_4_6_18

www.fshare.vn/file/N38L11SOPB4E

Downie_4_4.6.20

www.fshare.vn/file/1JCSPXBERFHX

Downie_4_4.6.21

www.fshare.vn/file/NMSTGJ2DGWVG

Downie_4_4.6.22

www.fshare.vn/file/EYEVWM3C6JVJ

Downie_4_4.6.23

www.fshare.vn/file/3J5TGIWS1ENT

Downie_4_4.6.24

www.fshare.vn/file/1O2YCJHGLBJG

Downie_4_4.6.25

www.fshare.vn/file/UYZTTFB36APE

Downie_4_4.6.26

www.fshare.vn/file/8QSHQYEQB1YG

Downie_4_4.6.27

www.fshare.vn/file/HTD455ZCENU2

Downie_4_4.6.28

www.fshare.vn/file/FDA12X7YVCSN

Downie_4_4.6.31

www.fshare.vn/file/NV71CBA82B6L

Downie_4_4.6.32

www.fshare.vn/file/3SIXSXZYJIQV

Downie_4_4.6.33

www.fshare.vn/file/7WQP3YERDA23

Downie_4_4.6.34

www.fshare.vn/file/6UE9PLKPNU1B

Downie_4_4.7.1

www.fshare.vn/file/YXHE8PMPFPZJ

Downie_4_4.7.2

www.fshare.vn/file/DNXHD1TS6AJL

Các bản cũ hơn nữa xem tại đây: Downie 3

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
15
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x