Oneway macone

Dynamic Wallpaper – Ảnh nền động trên Mac

30/11/2023
MAC APPLICATION
20 0

Dynamic Wallpaper  cho phép bạn sử dụng hình nền động cho desktop/screensaver. Chiếm tương đối ít tài nguyên hệ thống

Tính năng chính:

 • 2000+ hand-picked videos which are updated every day.
 • Multiple types of 4K Ultra HD videos, anime, scenery, cute, game, creative, Beauty, Ancient, Movie, etc.
 • Supports “keyword searching” in videos.
 • Supports “Dynamic-ScreenSaver”, personalize your lock screen.
 • Easy to import local video.
 • Supports The playlist, list loop, shuffle loop.
 • Supports multiple screen aspect ratios and video native resolutions.
 • Supports global hotkeys to control wallpaper, hide desktop icons and show screensaver.
 • Set different wallpapers on different displays.
 • Manual control, video pause, resume and mute.
 • Break reminders, with flexible customization if you want it.
 • Auto mode, pause the video when other apps are active, not disturbed at work.
 • Auto mode, pause the video when Power Disconnected.
 • Support for hiding desktop icons.
 • Dynamic Wallpaper Engine is designed to provide an interesting experience while consuming as little system resources as possible.

Dynamic_Wallpaper_15.4

www.fshare.vn/file/FRC5C34ZH2JD

Dynamic_Wallpaper_15.5

www.fshare.vn/file/B8WLZV74NO6I

Dynamic_Wallpaper_15.8

www.fshare.vn/file/QLGARQ43TL7W

Dynamic_Wallpaper_16.0

www.fshare.vn/file/MBDMPGTGMICX

Dynamic Wallpaper v16.1

www.fshare.vn/file/M7S68CRHVQP2

Dynamic_Wallpaper_16.4

www.fshare.vn/file/ZFVUCW7Z7OJE

Dynamic_Wallpaper_16.8

www.fshare.vn/file/KT762I2JBKM7

Các bản cũ hơn

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Dynamic Wallpaper 13.2

www.fshare.vn/file/BSUMBETLABG4

Dynamic Wallpaper v13.3

www.fshare.vn/file/1NZN1W6SBV74

Dynamic_Wallpaper_13.5

www.fshare.vn/file/ZUWT3NQGSD8Q

Dynamic Wallpaper v13.6

www.fshare.vn/file/RSGNJJS5Y8UF

Dynamic Wallpaper 13.8

www.fshare.vn/file/DJE1NZRLEV17

Dynamic_Wallpaper_13.9

www.fshare.vn/file/EFMMXJOH61EN

Dynamic Wallpaper 14.1

www.fshare.vn/file/OYKN93EHVPP4

Dynamic_Wallpaper_14.2

www.fshare.vn/file/GD49N8XRQ58D

Dynamic Wallpaper 14.3

www.fshare.vn/file/T3OV5PVYYN5I

Dynamic Wallpaper 14.4

www.fshare.vn/file/JXTZA5JZ6KZ3

Dynamic_Wallpaper_14.5

www.fshare.vn/file/VTAO8S1I762G

Dynamic_Wallpaper_14.6

www.fshare.vn/file/GC21MQNQJ4OU

Dynamic_Wallpaper_14.7

www.fshare.vn/file/HFGQ3X7VIOLN

Dynamic_Wallpaper_14.9

www.fshare.vn/file/4D7NDLM5GOP9

Dynamic_Wallpaper_15.0

www.fshare.vn/file/UDYG2OZN2ZMR

Dynamic_Wallpaper_15.1

www.fshare.vn/file/LCLPH1FQ57DY

Dynamic_Wallpaper_15.2

www.fshare.vn/file/CO5FEI1CEMN5

Dynamic Wallpaper v15.3

www.fshare.vn/file/DNXEUWPJAHD2

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here