Goka macone

Exchange Rates – Xem tỷ giá các loai tiền điện tử ngay trên status bar

08/09/2017
Business
0 0

Ngoài chức năng chính là xem tỷ giá của các loại tiền điện tử  ngay trên status bar (bitcoin, ETH, ETC….)

Exchange Rates còn có thể tự động thông báo cho bạn khi giá của cặp tiền tệ nào đó vượt ngưỡng mà xác định trước.

Exchange_Rates_v2.7

www.fshare.vn/file/HK83J6Y1ZNZS

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here