Goka macone

File Cabinet Pro – “Ngăn kéo” lưu file trên Menubar

16/09/2023
MAC APPLICATION
2 1

File Cabinet Pro là trình quản lý tệp nằm ngay trên Menubar giúp bạn truy cập nhanh các file mà không làm lộn xộn màn hình của bạn. Mở, di chuyển, đổi tên, nén, gắn thẻ, xoá, sao chép và dán tệp, tất cả từ thanh menu.

Xem 3 hình sau bạn sẽ hiểu rõ hơn về công dụng của File Cabinet Pro

File Cabinet Pro cũng có trình soạn thảo văn bản, trình xem hình ảnh, trình xem pdf và trình phát đa phương tiện được tích hợp sẵn. Một số loại tệp File Cabinet Pro có thể mở để chỉnh sửa / xem bao gồm:

Nhấn để xem chi tiết

TEXT DOCUMENTS:

 • Plain text files (txt)
 • Rich Text Format (rtf)
 • Rich Text Format Directory (rtfd)
 • Portable Document Format (pdf)

IMAGE DOCUMENTS:

 • Portable Network Graphics (png)
 • Joint Photographic Experts Group (jpeg)
 • Tagged Image File Format (tiff, tif)
 • Bitmap image file (bmp)
 • Photoshop File Format (psd) Import only
 • Scalable Vector Graphics (svg) Import only

VIDEO/AUDIO:

 • mov
 • mp4
 • m4a
 • m4v
 • avi
 • mp3
 • wav
 • caf
 • aif

With File Cabinet Pro you can:

 • Create subdirectories.
 • Click into subdirectories and open documents.
 • Set a “Primary” and “Secondary” directory button for the bottom bar to get an innovative drag and drop experience; drag files to these buttons in the bottom bar to bring up a popover window.
 • Tag files easily. Select files in File Cabinet Pro, right click, and then simply add or remove file tags from the control in the context menu.
 • Show selected files in Finder.
 • Rename files.
 • Copy and paste files.
 • Compress files.
 • Trash files.
 • View items as icons, in a list, or in columns.
 • Launch the application at login. You can have File Cabinet Pro automatically launch when you login to your Mac (optional feature, disabled by default).
 • Create a list of all your favorite directories in the sidebar.
 • Create and edit txt, rtf, and rtfd files using the built in lightweight text editor.
 • Rotate images, crop images, and apply filters to images using the built in lightweight image editor.
 • Watch video and play audio files using the built in media player.
 • View pdf files using the built in pdf viewer.
 • Revert document versions for supported editable document types.
 • Set a Global Hotkey for showing and closing the File Cabinet Pro window (optional feature, disabled by default).
 • Preview selected files in Quicklook by pressing the spacebar.
 • Share files in apps that support Sharing extensions like Mail and Messages.

Tương thích: OS X 10.11 or later, 64-bit processor

File_Cabinet_Pro_8.1__3.4

www.fshare.vn/file/NBBCI8EZKLYS

File_Cabinet_Pro_8.4

www.fshare.vn/file/6K2B6METOP7J

File_Cabinet_Pro_8.5

www.fshare.vn/file/JE43UOKKT777

File_Cabinet_Pro_8.5.1

www.fshare.vn/file/I79CP9XLVCTT

File_Cabinet_Pro_8.5.2

www.fshare.vn/file/DP5C1UXSVU9J

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here