Goka macone

File List Export – Tạo danh sách file trong thư mục dễ dàng

25/01/2023
MAC APPLICATION
5 1

Mình biết rất nhiều bạn Uploader, đôi lúc chia sẻ thư mục có rất nhiều file bên trong, phần mềm này cực kì tiện dụng, nó giúp bạn xuất toàn bộ danh sách file  trong thư mục chỉ với vài thao tác đơn giản.

Chỉ cần chọn một thư mục hoặc kéo vào phần mềm để có được danh sách với tất cả các tệp và thư mục sang Excel hoặc tệp CVS. Bạn có thể chọn nếu bạn muốn bao gồm các tệp từ tất cả các thư mục con. Xem trước và chỉnh sửa danh sách trước khi xuất ra tệp. Dễ dàng tìm kiếm và lọc các bản ghi danh sách file.

Các thông tin mà phần mềm này có thể đọc và tạo được như:

 1. File name
 2. Date modified
 3. Date created
 4. Kind
 5. Size
 6. Path (the location of the file)
 7. Comments
 8. Tags
 9. Version
 10. Pages
 11. Authors/Artist
 12. Title
 13. Album
 14. Track NO
 15. Genre
 16. Year
 17. Duration
 18. Audio BitRate
 19. Audio Encoding Application
 20. Audio Sample Rate
 21. Audio Channels
 22. Dimensions
 23. Pixel Width
 24. Pixel Height
 25. Total Pixels
 26. Height DPI
 27. Width DPI
 28. Color Space
 29. Color Profile
 30. Alpha Channel:
 31. Creator
 32. Video Bit Rate
 33. Total Bit Rate
 34. Codecs
 35. md5
 36. sha256

Tương thích: macOS 10.9 or later

File_List_Export_2.6.4 [Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/7QVT9JOKHGHU

File_List_Export_2.6.6

www.fshare.vn/file/MDP7L5MEVVL1

File_List_Export_2.6.7

www.fshare.vn/file/CGWZYLTZA5J3

File_List_Export_2.6.8

www.fshare.vn/file/LG8IK3EFQ7FB

File_List_Export_2.6.9

www.fshare.vn/file/RPYIBQKCPA1Z

File_List_Export_2.7.0

www.fshare.vn/file/JVIMABG1H2J9

File_List_Export_2.7.1

www.fshare.vn/file/8IMCJF6CYJIN

File List Export 2.7.2

www.fshare.vn/file/MJIQUUDZO6JT

File List Export 2.7.3

www.fshare.vn/file/3R9OFTJ16K15

File_List_Export_2.7.4

www.fshare.vn/file/KKYT1A3B49OE

File_List_Export_2.7.5

www.fshare.vn/file/OZMXLSY7QX4J

File_List_Export_2.7.6

www.fshare.vn/file/YYO8RX5MFZEQ

File_List_Export_2.7.7

www.fshare.vn/file/PP454UMDMRR6

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x