Oneway macone

[Free] Stats – Theo dõi thông tin hệ thống trên Menubar

09/05/2024
BEST APP
27 3

Theo dõi việc sử dụng tài nguyên và phần cứng của máy Mac là hữu ích, nhưng không có cách nào có thể truy cập được nếu không có các tiện ích của bên thứ ba.

Stats là một ứng dụng mã nguồn mở được thiết kế để giúp bạn theo dõi nhiệt độ, điện áp, mức tiêu thụ điện, mức pin cũng như mức sử dụng tài nguyên chung từ thanh menu. Nó có đầy đủ cấu hình, không phô trương và khá dễ sử dụng là Native hoàn toàn trên M1

Tương thích: macOS 10.14 or later

Link Github: github.com/exelban/stats

Stats 2.9.9

www.fshare.vn/file/2DHX3C5FGOSO

Stats 2.9.10

www.fshare.vn/file/3RDAZUZ6L7XU

Stats 2.9.11

www.fshare.vn/file/YN6IVL26GJ2E

Stats 2.9.12

www.fshare.vn/file/O7PNWBJJQTNI

Stats 2.9.13

www.fshare.vn/file/S4WXRQ57AMXK

Stats 2.9.17

www.fshare.vn/file/KGAT1CDI8DTT

Stats 2.9.19

www.fshare.vn/file/5QX97XRUOLPE

Stats 2.9.21

www.fshare.vn/file/8QSHQX97YYMY

Stats 2.9.22

www.fshare.vn/file/3KF3VWM6NIAO

Stats 2.10.12

www.fshare.vn/file/U1CA5J3GP1P6

Phần mềm Free, ae có thể xem thông tin và tải trên Github: github.com/exelban/stats

Các bản cũ hơn:

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Stats 2.5.14

www.fshare.vn/file/9L1ZN2ZLPI5X

Stats 2.5.16

www.fshare.vn/file/8E1O341GY929

Stats 2.5.17

www.fshare.vn/file/MMVAHAQMMXKR

Stats 2.5.18

www.fshare.vn/file/RVUDYG3URX6O

Stats 2.5.19

www.fshare.vn/file/XIGIUGGNNZQF

Stats 2.5.20

www.fshare.vn/file/NLRRAU74Q2US

Stats 2.5.22

www.fshare.vn/file/EI2I5UL7UE7K

Stats 2.6.0

www.fshare.vn/file/3P2X7VKVIK2C

Stats 2.6.1

www.fshare.vn/file/1DI88AH9KSZE

Stats 2.6.2

www.fshare.vn/file/TFC6L5NLQNRM

Stats 2.6.3

www.fshare.vn/file/R3WZXIHL83HT

Stats 2.6.4

www.fshare.vn/file/QHUNFTNG1I8B

Stats 2.6.6

www.fshare.vn/file/WOCFRC37E7GF

Stats 2.6.7

www.fshare.vn/file/IEAVBO6ITAN7

Stats 2.6.8

www.fshare.vn/file/KEZH65VPP6E7

Stats 2.6.9

www.fshare.vn/file/P441H2JCSPUX

Stats 2.6.10

www.fshare.vn/file/BFX4GPV2DEMO

Stats 2.6.11

www.fshare.vn/file/D2V2C8WJPMSU

Stats 2.6.12

www.fshare.vn/file/RGQ2QC6JYWDT

Stats 2.6.13

www.fshare.vn/file/FFNQHVQP5BSV

Stats 2.6.14

www.fshare.vn/file/O33TPQB38M6O

Stats 2.6.15

www.fshare.vn/file/LJOFWZZQFLG6

Stats 2.6.16

www.fshare.vn/file/JXRP1RHR7GBZ

Stats 2.6.17

www.fshare.vn/file/5TJVHK5R3US5

Stats 2.6.18

www.fshare.vn/file/F9SXZXH9LWHE

Stats 2.6.20

www.fshare.vn/file/7OH3OV4MIHLB

Stats 2.6.21

www.fshare.vn/file/HAQI4R9NA6PQ

Stats 2.6.22

www.fshare.vn/file/GJ5R57889CNZ

Stats 2.6.24

www.fshare.vn/file/9LWIJUE6FDB4

Stats 2.6.25

www.fshare.vn/file/GNNZPDDGY7S5

Stats 2.6.27

www.fshare.vn/file/VIJZ1V2FMLT2

Stats 2.7.0

www.fshare.vn/file/GOTQZJF6D2VX

Stats 2.7.1

www.fshare.vn/file/Y8YU5SD5D46A

Stats 2.7.2

www.fshare.vn/file/X8YYO7NFWXRR

Stats 2.7.3

www.fshare.vn/file/ORLCMT2I3KE2

Stats 2.7.5

www.fshare.vn/file/51FTL6S8E59I

Stats 2.7.6

www.fshare.vn/file/TL97XT3OTSBU

Stats 2.7.9

www.fshare.vn/file/DO1SPUWRQ6AQ

Stats 2.7.11

www.fshare.vn/file/R41I9G8IL7VK

Stats 2.7.12

www.fshare.vn/file/TMEUUCXF3RC4

Stats 2.7.13

www.fshare.vn/file/JAIFC7PO1QEG

Stats 2.7.16

www.fshare.vn/file/6GJ17PP6D58J

Stats 2.7.18

www.fshare.vn/file/5GKAF1I8EXAC

Stats 2.7.19

www.fshare.vn/file/WT61GUPNXHCX

Stats 2.7.20

www.fshare.vn/file/KAH8E3YBERFJ

Stat 2.7.21

www.fshare.vn/file/UAJJWKUCTWPL

Stats 2.7.22

www.fshare.vn/file/IINJFAVAIGEF

Stats 2.7.23

www.fshare.vn/file/MRQ3VWL29RUM

Stats 2.7.24

www.fshare.vn/file/GQ2QAVBPB6NI

Stats_v2.7.25

www.fshare.vn/file/G4ZBDLKUCRKB

Stats v2.7.26

www.fshare.vn/file/27KWOBA7XQP1

Stats_v2.7.27

www.fshare.vn/file/ATY5ITBUZ9WM

Stats 2.7.29

www.fshare.vn/file/EMQHZ8VE5AN6

Stats 2.7.32

www.fshare.vn/file/DKF58CUZ3554

Stats 2.7.33

www.fshare.vn/file/4NN23ZGX4IVO

Stats 2.7.34

www.fshare.vn/file/LHCZO6IR2P5A

Stats 2.7.35

www.fshare.vn/file/VBMYPEKF43P5

Stats 2.7.36

www.fshare.vn/file/RFMJKXOFQ7GF

Stats 2.7.37

www.fshare.vn/file/72GVRX3AYPFQ

Stats_2.7.38

www.fshare.vn/file/I774R57BO9WK

Stats 2.7.39

www.fshare.vn/file/59N6MEUS4Y7T

Stats 2.7.40

www.fshare.vn/file/LG68DV4J5UK1

Stats 2.7.41

www.fshare.vn/file/873KBLRR9RQ4

Stats 2.7.42

www.fshare.vn/file/KNBDMPELLT5Y

Stats 2.7.44

www.fshare.vn/file/1QAVEYH79EYC

Stats 2.8.0

www.fshare.vn/file/SHTFFHXWHGHS

Stats 2.8.1

www.fshare.vn/file/6GEFOUZ5FFJ7

Stats 2.8.2

www.fshare.vn/file/QVYU3KBNYPDE

Stats 2.8.4

www.fshare.vn/file/U9HCZO6HMF1L

Stats 2.8.5

www.fshare.vn/file/BYJIQVVHJXVA

Stats 2.8.6

www.fshare.vn/file/ZICSQ3X6R4X2

Stats 2.8.7

www.fshare.vn/file/OGX3AYQFQ58G

Stats 2.8.8

www.fshare.vn/file/8PNSQ3YA97UH

Stats 2.8.9

www.fshare.vn/file/MHCYIE8OFREB

Stats 2.8.10

www.fshare.vn/file/W85PVYWG6BSP

Stats 2.8.11

www.fshare.vn/file/7OMRP1O31O2Z

Stats 2.8.12

www.fshare.vn/file/LLYPDGX132P6

Stats 2.8.13

www.fshare.vn/file/8PMOA3C7MCI8

Stats 2.8.14

www.fshare.vn/file/BJIMEUT7CTVK

Stats 2.8.15

www.fshare.vn/file/P1SKACNWEW3G

Stats 2.8.16

www.fshare.vn/file/M12UTCV86UHM

Stats 2.8.17

www.fshare.vn/file/FDCCFVT8F43P

Stats 2.8.18

www.fshare.vn/file/YSVQQ9SY4EGR

Stats 2.8.19

www.fshare.vn/file/HGK85R55Y8YT

Stats 2.8.20

www.fshare.vn/file/VIQTPQC5GK87

Stats 2.8.21

www.fshare.vn/file/JAG7AN5FGPW5

Stats 2.8.22

www.fshare.vn/file/FSFFKCQGPW71

Stats 2.8.23

www.fshare.vn/file/ZUZ8S2NRORK9

Stats 2.8.24

www.fshare.vn/file/XOENQJ8AETR2

Stats v2.8.26

www.fshare.vn/file/XVE2QC8S2KIH

Stats 2.9.0

www.fshare.vn/file/1DGWVHGJ3GUN

Stats 2.9.1

www.fshare.vn/file/LVBMZRJ8987Z

Stats 2.9.2

www.fshare.vn/file/OMU1DJ9G8IL6

Stats 2.9.3

www.fshare.vn/file/L12ZIAO8T79G

Stats 2.9.4

www.fshare.vn/file/VUD2SNJHJXSU

Stats 2.9.6

www.fshare.vn/file/P2UUHL7XU61D

Stats 2.9.7

www.fshare.vn/file/7TCV5S9L12V1

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
4
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x