Oneway macone

GamePad Companion – Hỗ trợ tay cầm chơi game trên Mac

08/04/2017
MAC APPLICATION
4 3

GamePad Companion cho phép bạn cấu hình thiết bị chơi game của bạn hoạt động như bàn phím hoặc chuột bình thường. Với GamePad Companion bạn có thể sử dụng thiết bị chơi game của bạn với hầu hết các game và ứng dụng, kể cả khi game hoặc ứng dụng đó không được tích hợp cho hỗ trợ cho thiết bị đó.

GamePad Companion làm việc với các thiết bị chơi game chuẩn USB HID (Human Interface Device).

App Store: itunes.apple.com/us/app/gamepad-companion/id428799479?mt=12&ign-mpt=uo%3D4
More info: www.carvware.com

GamePad Companion 3.3.1

www.fshare.vn/file/1EOZKL28M6RZ

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
  • Khi nào up vài phần mềm hack games cho mac. Cảm ơn AD.

    Hoàng 12/04/2017 10:53 Sáng Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here