Do đó bạn sẽ phải cần đến một công cụ cực mạnh có khả năng hiểu hết các định dạng ảnh tồn tại trong máy vi tính và đó chính là Graphic Converter Pro

Tương thích: macOS 10.13 or later

GraphicConverter_12 12.0.4_(6216)

www.fshare.vn/file/V3HWUAJM93FL

GraphicConverter_12_12.0.4_(6240)

www.fshare.vn/file/6FEFNO9VF7GE

GraphicConverter_12_12.0.6

www.fshare.vn/file/3LH9N8XOB8WO

Các bản cũ hơn

Nhấn vào đây để xem chi tiết

GraphicConverter_12_12.0.1_6033

www.fshare.vn/file/4EB6NJD1O32T

GraphicConverter_12_12.0.1_6039

www.fshare.vn/file/8Z22REHWU9IF

GraphicConverter_12_12.0.1_(6059)

www.fshare.vn/file/OKHHQW3FJ9DQ

GraphicConverter_12_12.0.1.6060

www.fshare.vn/file/V16K148ING3R

GraphicConverter_12_12.0.1_6069

www.fshare.vn/file/38NCGY6QUS54

GraphicConverter_12_12.0.2_(6083)

www.fshare.vn/file/GC33VYWCO36B

GraphicConverter_12_12.0.2_(6105)

www.fshare.vn/file/WHBU4NN4AU6Y

GraphicConverter_12_12.0.3_(6112)_b

www.fshare.vn/file/QRC6IT9LWIK1

GraphicConverter_12_12.0.3_(6116)

www.fshare.vn/file/553PYJFB1V3F

GraphicConverter_12_12.0.3_(6119)

www.fshare.vn/file/9GAQLG9N8TAN

GraphicConverter_12_12.0.3_(6124)

www.fshare.vn/file/ESHPUXSX26GI

GraphicConverter_12_12.0.3_(6134)

www.fshare.vn/file/Y5JZ357CSNN1

GraphicConverter_12_12.0.3_(6140)

www.fshare.vn/file/OZNZRJ5UKYXF

GraphicConverter_12_12.0.3_(6157)

www.fshare.vn/file/XQKEYESJ19WI

GraphicConverter_12_12.0.4.6176

www.fshare.vn/file/PUUFB22TQVYW

GraphicConverter_12_12.0.4_(6192)

www.fshare.vn/file/JBN21QEFP2TP