Oneway macone

iGallery Pro – Best Instagram Uploader

18/08/2017
Business
1 0

iGallery Pro là ứng dụng tuyệt vời cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho Instagram trên máy Mac của bạn

Ngoài việc xem các canals, ảnh và video phổ biến và gần đó, bạn cũng có thể đặt trên Facebook và nhận xét về ảnh và video của Instagram trực tiếp trên máy Mac của bạn.

iGalleryPro_1.6.3

www.fshare.vn/file/7TBRLG9KS1GW

iGallery Pro 1.6.5

www.fshare.vn/file/8IL5NKM4EFNP

iGallery Pro 1.6.10

www.fshare.vn/file/UQW29T62J9EY

 

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.


Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here