Goka macone

LaunchBar – Giúp bạn truy cập mọi thứ từ bàn phím

23/09/2023
Lifestyle
0 0

LaunchBar giúp bạn tạo phím tắt để có thể truy cập mọi thứ chỉ bằng cách thao tác với bàn phím

Trang chủ: www.obdev.at/products/launchbar/index.html

LaunchBar_6.12

www.fshare.vn/file/5GLDTPUT9JPL

LaunchBar_6.13

www.fshare.vn/file/JCUYZSQ3VVHI

LaunchBar_6.13.1

www.fshare.vn/file/S6762I3OUWPJ

LaunchBar-6.15

www.fshare.vn/file/FUPP7JUF9QOV

LaunchBar-6.16

www.fshare.vn/file/ZBDMSUL5LBH7

LaunchBar-6.17

www.fshare.vn/file/S9PGWUCTVNCI

LaunchBar-6.18

www.fshare.vn/file/7AHAPEOV5SBV

LaunchBar v6.18.2

www.fshare.vn/file/A95NKOEOXDQC

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here