Goka macone

Rogue Amoeba Loopback – Điều khiền đầu vào/ra âm thanh giữa các ứng dụng

14/09/2023
BEST APP
12 0

Với Loopback bạn dễ dàng để truyền âm thanh giữa các ứng dụng trên máy Mac của bạn .Tạo các thiết bị âm thanh ảo để lấy âm thanh từ các ứng dụng và thiết bị đầu vào âm thanh, sau đó chuyển nó sang bất kỳ phần mềm xử lý âm thanh nào.

Với giao diện dễ sử dụng, Loopback mang đến cho bạn sức mạnh của một bảng trộn phòng thu cao cấp, ngay bên trong máy tính của bạn!

Tương thích: MacOS 10.13 trở lên

Loopback 2.2.13

www.fshare.vn/file/WUBQGTIUE59M

Loopback_2.3.0

www.fshare.vn/file/MTXWIIR1JDXA

Các bản cũ hơn:

Nhấn vào đây để xem chi tiết

 

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Comments
  • Xin bản mới cho Ventura các sếp ơi 😀

    Quang 26/10/2022 11:18 Sáng Trả lời
  • Thật là lợi hại, cảm ơn ad nhiều 🙂

    Duc Duong Minh 20/07/2021 12:40 Chiều Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here