Oneway macone

MWeb Pro – Công cụ hỗ trợ thiết kế website

31/05/2024
Developer
5 0

MWeb can handle professional-level markdown with support for markdown extensions. It provides publishing to various social networks and blogging formats, as well as various preview themes. It also has two work modes: external, which allows the addition of external folders; and library, designed for note-taking and static blogging.
Features

Full GFM (GitHub Flavored Markdown) supported
Publish/Update to WordPress, Metaweblog API services, WordPress.com, Evernote, Blogger, Tumblr.
Drag-and-drop or paste to insert pictrue and display immediately.
Live preview and export to PDF/HTML/RTF/DOCX
External folder, library, static blog/website generator

REQUIREMENTS

OS X 10.9 or later, 64-bit processor

mweb for mac

MWeb_Pro_4.5.4

www.fshare.vn/file/4J4NPA257DZJ

MWeb_Pro_4.5.6

www.fshare.vn/file/XU773J61A3AW

MWeb_Pro_4.5.9

www.fshare.vn/file/4J5Q3X4GPUXT

MWeb_Pro_4.6.2

www.fshare.vn/file/9YRMLVAIHJZ3

Các bản cũ hơn

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Mweb 2.1.7

www.fshare.vn/file/22VYV86Z5GLC

Mweb 3.2.2

www.fshare.vn/file/5ZA3EHVNG1FU

Mweb 3.2.7

www.fshare.vn/file/KDXDNWEW4K84

Mweb 3.3.1

www.fshare.vn/file/JT65VS2JCQEK

Mweb 3.3.9

www.fshare.vn/file/MU5WT3Q7HHS6

Mweb 3.4.2

www.fshare.vn/file/BXKSWZWAF1KG

Mweb 3.4.4

www.fshare.vn/file/BPB7T663LHAS

MWeb 4.0.5 [từ bản này Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/L11V19VGBWBL

MWeb 4.0.6

www.fshare.vn/file/V5R68E1P7JS7

MWeb 4.0.7

www.fshare.vn/file/TVNCI9HD6E7M

MWeb Pro 4.1.5

www.fshare.vn/file/3B1ZMU4Q54Y8

MWeb_Pro_4.1.6

www.fshare.vn/file/SZBBDMSR7E43

MWeb Pro 4.1.7

www.fshare.vn/file/PFOTWQP32QAX

MWeb_Pro_4.1.9

www.fshare.vn/file/WPMM257CUZ6J

MWeb Pro 4.2.1

www.fshare.vn/file/7CTSBXF4ZCES

MWeb Pro 4.2.2

www.fshare.vn/file/61CDI762GUMC

MWeb_Pro_4.2.3

www.fshare.vn/file/VZ6HPUS7DYH9

MWeb Pro 4.2.5

www.fshare.vn/file/AG8HGK6WSZBC

MWeb_Pro_4.2.6

www.fshare.vn/file/HD3ZH4VT78BN

MWeb Pro 4.3.1

www.fshare.vn/file/DSLADQDA1ZNY

MWeb Pro 4.3.2

www.fshare.vn/file/M929VDW5S8HH

MWeb Pro 4.3.5

www.fshare.vn/file/IVNBEP44ZENW

MWeb_Pro_4.3.7

www.fshare.vn/file/FEEJ61DH3MN6

MWeb_Pro_4.3.8

www.fshare.vn/file/469JL7UD32QA

MWeb_Pro_4.3.9

www.fshare.vn/file/LIIR2O1SLAEW

MWeb_Pro_4.4.1

www.fshare.vn/file/136AO8T79EZI

MWeb Pro 4.4.2

www.fshare.vn/file/HS8HFIXWHGHT

MWeb_Pro_4.4.4

www.fshare.vn/file/DEP3X7YYN245

MWeb_Pro_4.4.5

www.fshare.vn/file/MV75TGJ18QUP

MWeb_Pro_4.4.6

www.fshare.vn/file/ATX131MPI2J9

MWeb_Pro_4.4.7

www.fshare.vn/file/QB1YFZESIVL2

MWeb_Pro_4.4.9

www.fshare.vn/file/NRMIGGNLSVSZ

MWeb_Pro_4.5.1

www.fshare.vn/file/DUUIMFX5MF1I

MWeb_Pro_4.5.2

www.fshare.vn/file/M95MEW3EFR8J

MWeb_Pro_4.5.3

www.fshare.vn/file/AU72HZ8UBPEL

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x