Oneway macone

OmniGraffle Pro – ứng dụng vẽ sơ đồ tư duy trên Mac

15/03/2024
BEST APP
13 7

OmniGraffle Pro giúp bạn vẽ sơ đồ tư duy, layout, biểu đồ,.. được coi là một trong những ứng dụng không thể thiếu của một doanh nhân

OmniGraffle Pro giúp phác thảo những ý tưởng, hoạch định chiến lược kinh doanh..

OmniGraffle Pro

What’s in Pro:

 • Visio import/export: Open Microsoft Visio® documents (VSD or VDX) directly in OmniGraffle, as well as Visio stencils (VSS) and templates (VST). Export to Visio XML documents (VDX).
 • Shared layers: Easily update common elements that you’d like to display on multiple canvases. Layers can now be toggled between a normal and a Shared layer.
 • New controls specify which edge or center of an object is reflected in the Geometry Inspector. You can set the X and Y coordinates of a selected vertex point.
 • Shape combinations: Easily create new shapes using combinations of existing shapes (with support for union, intersection, and subtraction). Combined shapes can now be uncombined into their component shapes.
 • Resolution-independent Display Scale: When zoom is at 100%, match an Apple point, PostScript point, or screen pixel.
 • Photoshop export has returned, and supports the export of OmniGraffle layers to Photoshop layers.
 • Tables: Group shapes using tables, making it easy to add new rows or columns of your template shape.

What’s New in 7

 • Point Editor Tool
 • Infinite Canvas
 • Artboards & Artboard Layers PRO
 • Convert Text to Shapes PRO
 • Convert Line to Shape PRO
 • Keyboard Shortcut Sets
 • Basic SVG Import
 • The New Export Panel
 • The Unified Sidebar

Tương thích: macOS 10.14 or later, 64-bit processor

Link trang chủ: www.omnigroup.com/omnigraffle/

OmniGraffle Pro v7.22.5

www.fshare.vn/file/D9VDYH8F565X

OmniGraffle Pro v7.22.6

www.fshare.vn/file/FUOJF8M5LAEV

Cách cài bản mới nhất:

Ngắt mạng (hoặc dùng lulu chặn kết nối cũng được) – Bước này nên làm tránh bị bắt lic, còn mình ko làm thấy chưa bị sao

Mở App lên, nhìn lên trên tay trái chọn Lisenses> Add License. Sau đó mở filesn.txt (hoặc keygen) nhập thông tin vào.

Sau đó vào Preferences>Update>bỏ dấu stick Check for update đi là được.

Các bản cũ hơn

Nhấn để xem chi tiết

OmniGraffle Pro 7.0.2

www.fshare.vn/file/TZ7T662HXZV7

OmniGraffle Pro 7.2.2

www.fshare.vn/file/MLT5Y3BYM1YI

OmniGraffle Pro 7.3.1

www.fshare.vn/file/IOMSUL8Z1W5S

OmniGraffle Pro 7.4

www.fshare.vn/file/X13ZKIL5NMVB

OmniGraffle Pro 7.4.1

www.fshare.vn/file/K7YYO7PO1RGR

OmniGraffle Pro 7.4.2

www.fshare.vn/file/42NV72HVOKII

OmniGraffle Pro 7.4.3

www.fshare.vn/file/5Q2O2XBG4VS4

OmniGraffle Pro 7.5

www.fshare.vn/file/JGD7K3FK9DQC

OmniGraffle Pro 7.6.1

www.fshare.vn/file/DLKSZDLMZTXW

OmniGraffle Pro 7.8

www.fshare.vn/file/ZH3Q7HL6VKWM

OmniGraffle Pro 7.8.1

www.fshare.vn/file/LOCEQ8L26HNK

OmniGraffle Pro 7.9.2

www.fshare.vn/file/WXMZXF2NU1B9

OmniGraffle Pro 7.9.4

www.fshare.vn/file/85R42MPEKCSP

OmniGraffle Pro 7.10

www.fshare.vn/file/3UOLM26FBZUZ

OmniGraffle Pro 7.10.1

www.fshare.vn/file/XKS1GY6ONV9C

OmniGraffle.Pro.7.10.2

www.fshare.vn/file/CMVAG53RC47G

OmniGraffle.Pro.7.11

www.fshare.vn/file/JS2MN7PP6FDC

OmniGraffle.Pro.7.11.1

www.fshare.vn/file/72FNRJ6Z7OJF

OmniGraffle.Pro.7.11.2

www.fshare.vn/file/U4PYG3RD8RUQ

OmniGraffle.Pro.7.11.3

www.fshare.vn/file/LG9JQSHR3US4

OmniGraffle.Pro.7.11.4

www.fshare.vn/file/RZCH65UM95MJ

OmniGraffle.Pro.7.11.5

www.fshare.vn/file/OA38NENUZ6JY

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.12.1

www.fshare.vn/file/5Z91353RC5E9

Omni.Group.OmniGraffle-7.14

www.fshare.vn/file/TNJFBXIFFHVN

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.14.1

www.fshare.vn/file/71AZXF3TK5Q2

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.15.1

www.fshare.vn/file/6GK86TE8OEQ8

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.15.2

www.fshare.vn/file/ABH9JL7UGFGQ

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.16

www.fshare.vn/file/E6E7JUE5AOCD

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.17

www.fshare.vn/file/9M4FJ4PYDQD9

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.17.1

www.fshare.vn/file/C4BWEYDP6HME

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.17.2

www.fshare.vn/file/NG1JAIFC5D8O

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.17.3

www.fshare.vn/file/D9VE1O46ALWF

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.17.4

www.fshare.vn/file/BU4MMYOB5JYZ

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.17.5

www.fshare.vn/file/E9U5UL8Z37D1

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.18

www.fshare.vn/file/QC8S3Q6E6GFI

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.18.1

www.fshare.vn/file/IVNCI7886Y37

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.18.2

www.fshare.vn/file/VBO5FGPW5ORJ

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.18.3

www.fshare.vn/file/DO2ZIAMZW83K

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.18.4

www.fshare.vn/file/5PXBG3TJZ5D5

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.18.5 [từ bản này chạy Universal M1 vs Intel]

www.fshare.vn/file/YKL12YFVYU5S

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.18.6

www.fshare.vn/file/5GK84NMXIIPR

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.19

www.fshare.vn/file/REGSEB21RHTF

Omni.Group_OmniGraffle-7.19.1

www.fshare.vn/file/4GORK8718T77

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.19.2

www.fshare.vn/file/J6XXN6K18PMP

OmniGraffle-7.19.4

www.fshare.vn/file/JJR1I9HEBZTU

OmniGraffle Pro 7.19.5

www.fshare.vn/file/MT3NPC91353Q

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.20

www.fshare.vn/file/ABI9IK2AYRMK

Omni.Group.OmniGraffle.Prov7.21

www.fshare.vn/file/PSMH9IL6PTQV

OmniGraffle v7.21.3

www.fshare.vn/file/99ADP5CZRHVN

Omni.Group.OmniGraffle.Pro.v7.21.4

www.fshare.vn/file/2JBO6K2C9XN9

OmniGraffle Pro V7.21.5

www.fshare.vn/file/61CFSHPW2DCA

OmniGraffle-7.21.5

www.fshare.vn/file/X95QYEREEJAG

OmniGraffle Pro v7.21.6

www.fshare.vn/file/OP6HK7XU63MN

OmniGraffle_Pro_7_22_205_37_5

www.fshare.vn/file/CXF3SJ17OLM4

OmniGraffle Pro v7.22.1

www.fshare.vn/file/B5ITCZQCB6NK

OmniGraffle Pro v7.22.2

www.fshare.vn/file/NSSASTHPSK6W

OmniGraffle Pro v7.22.3

www.fshare.vn/file/3MLWIIQW4HVL

OmniGraffle-7.22.4

www.fshare.vn/file/NO9VE451FRAV

Lưu ý cần đọc
 • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
 • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
 • Một số Apps (rất ít, nếu có sẽ ghi chú ở cuối post) yêu cầu thêm tắt SIP cách SIP tham khảo ở đây
Vender

Các phần mềm được chia sẻ trên Maclife nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy apps tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x